Uncategorized

januari 29, 2014

Fem snabba tips på hur du når ut i media

  Marie Hagberg arbetar med att hjälpa journalister att hitta sina intervjuobjekt. Här kommer fem tips från henne om hur du ska göra för att komma med i media och […]
januari 17, 2014

Fem snabba tips om smärtlindring

De flesta av oss har upplevt smärta i någon form, framför allt den som uppkommer vid skada. Men vad gör vi när smärtan blir långvarig? 1. Finn orsakerna till din smärta […]