urvalsprocesser

oktober 30, 2014

Fem snabba tips om caseintervjuer

Då och då använder sig rekryteraren eller arbetsgivaren av caseintervjuer som metod för att vaska fram vilka de anser vara de bästa kandidaterna för jobbet. Under en caseintervju finns det […]