Fotograf Jens C Hilner

Fotograf Jens C Hilner

Då och då använder sig rekryteraren eller arbetsgivaren av caseintervjuer som metod för att vaska fram vilka de anser vara de bästa kandidaterna för jobbet. Under en caseintervju finns det lite flera aspekter som de tar in i sin bedömning, vilka karriärcoach Nina Jansdotter går igenom i punkterna nedan. Det är helheten av dessa som ligger till grund för vem som går vidare i jobbprocessen. Det handlar alltså inte bara om vad man kommer fram till för resultat, utan lika mycket om hur man kommer fram till det.

1. Resultatet
Givetvis så väger det sammantagna resultatet av caset tungt.

2. Teamwork
Din förmåga att arbeta i team, förmåga att lösa eventuella konflikter och komma överens bedöms också, i de fallen det är ett gruppcase.

3. Tid
Likaså, studeras det hur snabbt du kommer igång med en uppgift och hur lång tid det tar för dig att komma med en lösning.

4. Hur
Det kan vara relevant hur du löser caset och inte bara vad själva lösningen blir.

5. Presentationen
Det kan också bli aktuellt att de olika deltagarna i övningen får presentera hur de har jobbat och vad de kommit fram till för resultat inför dem som rekryterar samt inför de andra deltagarna. Då bedöms även din retoriska förmåga och så vidare.