Fem snabba tips på varför basinkomst skulle vara bra för alla

Fem snabba tips på hur du minskar kostnaden för ditt företag vid försenade flyg
april 22, 2014
Fem snabba tips på bättre säljsamtal
april 23, 2014

Fem snabba tips på varför basinkomst skulle vara bra för alla

Agneta+Oreheim

Basinkomstidén är egentligen inte ny, men är nu på stark frammarsch runt om i världen. I effektiviseringens, datoriseringens och robotiseringens tidevarv med övertalig personal som följd behövs ett nytänk gällande det ekonomiska systemet samt ett nytt sätt att definiera arbete.

1. En grundinkomst till alla
Basinkomst innebär att en grundinkomst delas ut till alla medborgare, ovillkorligt och utan krav på motprestation. En stor del av basinkomstfinansieringen är tänkt att ske genom att skrota alla existerande bidrag inklusive kostnaden för administration. Utöver detta kan avgift tas ut för dem som nyttjar våra gemensamma naturresurser, mark etcetera – en åtgärd som på sikt skapar mer varsamt nyttjande av jordens resurser.

2. Slutar inte alla att arbeta då?
Ingen behöver sluta arbeta – det är upp till var och en hur mycket man väljer att arbeta utöver denna bastrygghet. Som läget är nu arbetar många under hård press med mängder av ohälsoproblem till följd, som kostar samhället mycket pengar. En stor del av befolkningen ställs också utanför arbetsgemenskapen med meningslösa och ofta förnedrande ”åtgärder”. Många tvingas dessutom söka arbete som inte finns – och aldrig kommer att finnas. Den tekniska revolution som har skett och sker i syfte att befria människan från tunga arbeten leder till frihet – men det mänskliga medvetandet har uppenbarligen långt ifrån hängt med på denna utveckling ännu.

3. Basinkomst löser arbetslöshetsproblemet
Fortfarande höjs rop om ”arbete åt alla”, och arbetslinjen drivs av gammal vana, där förespråkarna verkar leva i en skyddad verkstad utan förmåga att uppfatta vad som sker i världen runtomkring. Synen på arbete måste ändras och följa med tiden. Basinkomst löser arbetslöshetsproblemet – lönearbete är inte det enda sättet att få inkomst. Reformen skulle istället skapa efterfrågan på mer arbetskraft, och gynna kreativ företagsamhet och entreprenörsanda.

4. En frihetsreform
Basinkomst är en frihetsreform som ökar människans frihet och oberoende. Det uppmuntrar människor till att ta ansvar för sitt eget liv och stimulerar olika former av skapande, kreativitet och arbete utanför traditionellt lönearbete. Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden innebär fördelar för både arbetstagare och arbetsgivare. För arbetsgivare skall regelverket kring anställningar minska och för arbetstagaren innebär detta en frihet att lämna en arbetsgivare som missköter sig, eller erbjuder arbeten som känns moraliskt fel att utföra. Idén främjar demokrati och mänskliga rättigheter genom att människor genom den ekonomiska bastryggheten, blir friare att uttrycka sin mening på arbetsplatser och i samhället.

5. Basinkomst är en rättvisereform
Basinkomsten skapar ett samhälle med minskade inkomstklyftor, genom att omfördela resurser till dem som har det sämst ställt. Den negativa miljöpåverkan minskar då onödiga och direkt skadliga arbeten försvinner. Den ökade ekonomiska tryggheten skapar också på sikt minskad kriminalitet, missbruk och stressrelaterade sjukdomar. Prekariatet, ett namn myntat av ekonomiprofessor Guy Standing, syftar på en framväxande klass i vårt samhälle vars frustration av att vara ställd utanför samhällets trygghetssystem kan skapa oönskade och destruktiva konsekvenser i vårt samhälle, om vi fortsätter att negligera dessa medborgares existens och behov.

Införandet av basinkomst bidrar till ett mer harmoniskt samhälle för alla – ett liv värt att leva!

Agneta Oreheim, Riksdagskandidat och Språkrör för Partiet Enhet

18 Comments

 1. Sven Wallén skriver:

  Grundidén med medborgarlön, som jag tycker är ett bättre namn på företeelsen att ersätta alla(?) former av bidrag och omfördelningar med en fix summa till alla, är bra, och den har diskuterats på många håll i Sverige. För att ge mer tyngd åt idén tycker jag man ska vara mer konkret, t.ex. visa hur mycket vi redan idag omfördelar, per medborgare och månad, och hur stor medborgarlönen ska vara, om man anser att den ska vara lika oavsett ålder eller differentierad, och, inte minst, berätta hur man föreställer sig transformeringen.

  • Agneta Oreheim skriver:

   Hej Sven! Detta är ”Fem snabba tips” och måste också därför hållas kort. Men välkommen in att läsa mer på vår hemsida http://www.enhet.se Finansieringen kommer att ske via omfördelningen av bidrag, a-kassa, F-kassa etc samt en landsskatt/naturresursdelning då privatperson eller företag nyttjar jordens resurser genom monopol och får betala för det – och där vinsten skall fördelas till alla medborgare – som då tillförs basinkomsten. Istället kan skatt på arbete på sikt fasas ut mer och mer.

   • Jan Lindhe skriver:

    Varför skall bara de fattigaste, d v s bidragstagarna, vara med och betala? Det är ju en hemsk inställning du har!

 2. Null skriver:

  Jag ser inte en enda bra punkt här.

  ”Ingen behöver sluta arbeta – det är upp till var och en hur mycket man väljer att arbeta utöver denna bastrygghet”. Nej ingen _behöver_ sluta arbeta men det är också ”upp till var och en”. Jajapp. Dvs folk kommer alltså sluta arbeta..

  ”Utöver detta kan avgift tas ut för dem som nyttjar våra gemensamma naturresurser, mark etcetera”. Öh va? Så om jag vill skaffa mark och bo på landet ska jag betala avgift? Ska vi alla trängas i stan då eller? Skulle vi ha frihet eller vad sa vi?

  ”Det uppmuntrar människor till att ta ansvar för sitt eget liv”. Nej det gör det ju verkligen inte. Om du bara får pengar utan att prestera något, tar du inte ansvar för ditt eget liv. Du får pengar in varje månad och kan bara gå runt och löka och slappa. Det är inte ansvarigt. Ansvar är att tjäna sina egna pengar och ta tag i sitt liv.

  ”Basinkomsten skapar ett samhälle med minskade inkomstklyftor, genom att omfördela resurser till dem som har det sämst ställt”. Så de blir de nya höginkomsttagarna alltså? Ska inte alla människor behandlas lika? Eller de som har mest pengar ska bara ge pengar till de som inte har? Snacka om att det kommer bli stress, stressen och uselt mående kommer fortfarande finnas kvar fast det kommer ändra form.

  • Angelica skriver:

   Angående att folk skulle sluta att arbeta så stämmer inte det när de gjorts försök med basinkomst/medborgarlön på olika platser i världen. När de testade det i Kanada, fortsatte folk att arbeta, och de som valde att inte arbeta gjorde det på grund av att de vidareutbildade sig eller stannade hemma lite längre med småbarnen, vilket borde ses som något väldigt positivt för hela samhället.
   Det som också hände var att våld i hemmen minskade, missbruk minskade, till och med spädbarnsdödligheten minskade!
   Och jag vet många långtidssjukskrivna, som skulle orka ta tag mer i sina liv och börja arbeta med den lilla kapaciteten de har, i stället för att ingå i det kontroll och förnedringssystem de nu ingår i, med en byråkrati och redovisningstvång som både tar livsviljan, värdet som samhällsmedborgare och tiden och orken de skulle haft till att tillfriskna och bidra med det de annars skulle haft möjlighet till, till sin familj, och samhället i stort.
   Mycket stress idag kommer av rädslan för att inte kunna försörja sig och sina barn och en basinkomst skulle ge folk en grundtrygghet som skulle frisätta mycket välvilja och omsorg om sin närmiljö och samhället i stort.
   När företag sparkar personal, för att de köper in maskiner som ska göra deras jobb, och där dessa personer sedan tvingas leta jobb som blir färre och färre under ganska förnedrande och otrygga omständigheter, med mycket tvång inlbandat, så har vi som samhälle hamnat helt fel.
   Idag gör vi också mer och mer gratis arbete åt företagen då kassörskor i mataffärer försvinner, vi ska själva scanna in varorna, eller bygger ihop våra möbler åt Ikea. All denna tekniks ekonomiska fördelar borde komma folket till del, inte endast några få, medans andra ska förlora sitt samhällsvärde genom att betraktas som arbetslös vilket i dagens samhälle betyder samma sak som oduglig.
   Det finns massor av arbete som vi skulle utföra med en basinkomst, bara för att vi är människor och vi bryr oss varandra, vi skulle orka ta hand om våra barn och om våra gamla, och det skulle födas en lust att bidra för att vår omvärld ska bli en bättre plats för oss alla att leva i.
   Det är ett mänskligt BEHOV, som vi alla delar, behovet av att BIDRA, men det behovet tillåts inte att få blomma och näras i dagens Sverige i alla dessa otillits och redovisningssystem som bygger på en felaktig övertygelse om att alla bara vill roffa åt sig och sprida misär runt sig.
   Självklart ska det också vara lättare att anställa folk i projekt som känns rätt att hoppa in i, projekt som gör våra närmiljöer tryggare och meningsfullare, projekt för våra barn, gamla och våra rädda.
   Det finns en stor våg av både gamla och unga som gör ett jättejobb med sig själva just nu i att våga ta ansvar för sina känslor, relationer och planeten vi bor på och den vågen bara växer och växer, jag vet, för jag är mitt i den, och denna våg skulle med basinkomst, få en sådan kraft i Sverige, att den skulle kunna göra stora förändringar i landet under mycket kort tid. Denna våg skulle bidra till mycket förnyad livsglädje, kreativitet, tryggare hemförhållanden, självförsörjning av mat, hjälp och inbjudan för människor som hamnat utanför samhället, människor med psykiska problem, människor som är sjuka på grund av felaktig kost, en större gemenskap och grundtrygghet. Det finns mycket som skulle ske med basinkomst som skulle gynna det här landet och det handlar om en omvärdering av våra medmänniskor och en omskolning, där vi hittar till vår naturliga förmåga att bidra, i stället för att piskas till rädsla för vår överlevnad och arbeta med arbeten som direkt skadar både oss själva, vår familj, miljö och hela samhället och där psykiska problem bara ökar och ökar.
   Och vad gör det om några latar sig? Att lata sig gör människor endast för att de är rädda, för att någon någon gång, fick dem att sluta tro på sig själva och sin egen förmåga att bidra, och det kan vi skylla hela vårt samhälle och arbetssystem på.
   Hellre att dessa blir frivilligt inbjudna att bidra bland oss som redan fattat galoppen, hur kul det är att bidra med sina förmågor i samhället att skapa en bättre värld tillsammans. Att vi inte har något annat val. För att som det går nu, med piskor och straff, går det käpprätt åt helvete.
   Och för den som inte ser det, som inte ser den misshandel vårt samhälle utför på barn, unga och vuxna, behöver nog studera vidare och har kanske inte sett mycket av världen, eller sig själv och sina egna behov och förmågor för den delen.
   Barn, barnfamiljer, psykiskt och fysiskt sjuka går på knäna och kämpar enormt mycket i det som är samhällsapparaten idag.
   För en bättre värld! Tillsammans.

   • Agneta Oreheim skriver:

    Härligt att läsa det du skriver Angelica! Kan bara hålla med. Såg senast igår en rapport från ett pilottestprojekt i Indien ang basinkomst. Bara positiva konsekvenser – och kvinnornas ställning stärktes dessutom – tvärtemot den ”kvinnofälla” som ofta omnäms som en farhåga jmf med vårdnadsbidraget t ex…

   • Maria skriver:

    Om alla kunde fatta hur bra detta är!!!

 3. Sven Bengtsson skriver:

  Den där foliehatten du har på dig funkar!
  En dag vaknar du ur din ljuva dröm.

 4. Leif skriver:

  Detta system har redan prövats. Det kallades Sovjetunionen. Funkade väl så där …

 5. Ann-Marie Lindholm skriver:

  Allt handlar om vilken attityd jag har till saker som jag ser, hör och upplever. Det Du drömmer om, Sven Bengtsson, kan du också uppleva om du ser och tro det i ditt hjärta <3
  Kram Agneta

 6. tapio skriver:

  Jag tänker rösta på enhet…för Agneta är snygg…

 7. Mjau skriver:

  “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one.” eller hur gick den?

 8. Fred Torsander skriver:

  Dels är principen för medborgarlön/basinkomst ett steg bakåt jämfört med vad som redan visat sig vara möjligt att uppnå under kapitalismen. Dvs. full sysselsättning och ett system för sociala försäkringar som till och med överträffade kraven i den Europeiska sociala stadgan. Det mest påtagliga exemplet var den 1984 upphävd arbetsmarknadskungörelsen, där beredskapsarbetet var en garanti för att den som kunde och ville arbeta och som sökte jobb via arbetsförmedlingen skulle få en anställning som gav ersättning som för andra med samma arbetsuppgifter som hade kollektivavtal och kvalificering till a-kassa och sjukkassa, liksom självklart rätt till semester och liknande.
  Dels är principerna för medborgarlön/basinkomst ett stort kliv vidare mot nyliberal fascism genom att den inte avvisat workfare som AGA:n eller Fas 3 (se http://www.fredtorssander.se/fredpress/2014/03/29/antalet-i-workfare-2012/ ) utan i stället skrivit in ”medborgararbete” i sin modell.

 9. Bodil Lindell skriver:

  Rart, men vår befolkningsprognos visar att med många fler äldre vårdbehövande i landet så måste en person försörja ytterligare två personer jmf idag. Kan vi tro att de som vill ha basinkomst kan tänka sig att jobba extra i äldreomsorgen?

 10. Jerry Nybom skriver:

  Det ÄR en bra idé. Det skulle nog inte kosta så mycket mer än nu då mängder av människor hamnar i förnedrande bidragssystem som dessutom bakbinder dem att arbeta extra om de har möjlighet. I slutänden skulle nog de dynamiska effekterna generera mer arbete och mera skatteintäkter. Om upplägget vore vettigt alltså! 🙂

 11. Josef Boberg skriver:

  Basinkomst för alla gillar jag – och om hur den kan finansieras inom ramen för statsbudgeten här.

 12. […] Fem snabba tips på varför basinkomst skulle vara bra för alla här. […]

 13. Mistel skriver:

  Hur ser dagens alternativ till basinkomst ut.
  Jo så här

  Formel: Hundratusentals arbetslösa håller inflation nere

  Jobben är en stor valfråga och både S och M talar om målsättningen ”full sysselsättning”. Nu avslöjar SVT:s Uppdrag Granskning att bägge partier jobbar enligt en modell där hundratusentals människor måste vara utan jobb för att hålla inflationen stången.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-och-ms-jobbloften-synas-i-nya-avslojanden_3900370.svd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *