Marita 300 x 300

Att rekrytera rätt person till rätt plats och position är superviktigt. En ”felrekrytering” kan få ödesdigra konsekvenser och det kan bli en oerhört dyrbar affär; både rent ekonomiskt men även mänskligt. Min intuitiva klarseendeförmåga har hjälpt mig att göra hundratals lyckade rekryteringar både snabbt och mitt i prick.

Med en kombination av goda kontrollrutiner och god intuition hos rekryteraren minimerar man risken för felrekryteringar. Här är några exempel på vad en rekryterare med god intuition tillför i samband med en rekrytering.

1. Ställ oväntade följdfrågor
Utöver de så kallade standardfrågorna ställer den intuitive rekryteraren oväntade följdfrågor som ingen är förberedd på.

2. Ställ obekväma frågor när något inte känns rätt
Om man anar ”ugglor i mossen” ställer man även obekväma frågor, för att gräva vidare i det som stör den intuitive rekryteraren.

3. En intuitiv rekryterare känner av när människor inte är i balans
Den intuitive rekryteraren känner ofta faran med människor som är i någon sorts obalans; som t ex en chef som är psykopat, piloter och yrkeschaufförer som är i psykiskt dåligt skick, läkare och sjuksköterskor med missbruksproblematik, dagispersonal som är pedofiler osv.

4. Det är viktigt att den som intervjuar en kandidat är lyhörd
Man är lyhörd för intervjukandidatens inställning till livet, humor och humör, förhållningssätt, moral och etik samt till hur den intervjuade kan bidra till en bra och trivsam arbetsmiljö.

5. En klarseende och intuitiv rekryterare har lättare för att hitta guldkornen och se potentialen hos en kandidat
Man har slutligen kanske lättare att hitta ”guldkornen” och se potentialen hos någon, som kanske inte alltid har rätt utbildningsbakgrund men som ändå skulle passa utmärkt för arbetsgivaren både nu och på sikt.

 

Skribent: Marita Östberg