Uncategorized

oktober 7, 2015

Fem snabba tips om varför värdegrund är bra för företagskulturen

Ingen har väl undgått en viss tysk biltillverkares oerhört kostsamma förtroendekris. En kris som kanske hade gått att undvika om alla anställda utgick från en gemensam värdegrund och vågade stå […]
oktober 5, 2015

Fem snabba tips om ditt personliga varumärke på sociala medier

Ditt personliga varumärke består av hela den internetnärvaro som öppet är kopplad till dig och ditt namn, typiskt består detta till exempel av Facebook och andra sociala medier men i […]
oktober 2, 2015

Fem snabba tips för framgångsrik kriskommunikation

Kriskommunikation är viktigare än någonsin. Med ett allt hårdare medieklimat och ett ökat krav på transparens och korrekt agerande, blir kriskommunikation en viktig ledarskapsfråga. Jeanette Fors-Andrée är expert på kriskommunikation och […]
oktober 1, 2015

Fem snabba tips för en framgångsrik videoansökan

Sex av tio jobb förmedlas via kontakter. För att se vilka jobbmöjligheter som döljer sig i ditt nätverk kan en videoansökan vara lösningen, då den lätt kan delas vidare av […]