Jennifer Lind

Jennifer Lind

Företagsledare och medarbetare som är beredda att ta ansvar genom att bidra till en positiv samhällsutveckling breddar sitt synfält och hittar nya infallsvinklar i den dagliga problemlösande verksamheten. Jennifer Lind, som driver serviceföretaget Städsällskapet och är lokalpolitiker för Moderaterna i Huddinge kommun, berättar varför ett ideellt engagemang är en bra investering.

1. Utgå ifrån en utmaning i din närhet
För chefer och entreprenörer börjar ofta ett ideellt engagemang med att de identifierar behov och problem i deras närhet, exempelvis bland deras medarbetare. Fundera på vilka problem och utmaningar du möter och hur du kan göra dem till ett ideellt engagemang.

2. Framhäv ditt engagemang
Genom att lyfta fram och berätta om ditt engagemang stärker du både företagets varumärke och ditt personliga varumärke som chef. Då har du en unik möjlighet att agera förebild för andra genom att hitta ditt eget sätt att engagera dig. Det kan handla om alltifrån en lokal idrottsförening till en humanitär organisation eller politiskt arbete.

3. Dra lärdom och låt dig inspireras av större företag
Små och medelstora företag kan dra fördel av storföretag som lyckats integrera samhällsnyttiga projekt och satsningar med företagets affärsverksamhet, vilket ger synergieffekter på många plan. Mindre och medelstora företag har sällan samma möjligheter att initiera egna CSR-satsningar, men det finns gott om möjligheter att istället engagera sig i befintliga organisationers arbete.

4. Stärk sammanhållningen genom att engagera medarbetarna
Chefer som lyckas engagera sina medarbetare i ett ideellt engagemang bidrar också till en stärkt gemenskap och sammanhållning. Det är dock viktigt att engagemanget sker på medarbetarnas egna villkor.

5. Identifiera synergieffekter
Som företagsledare är du förmodligen bra på att tänka lösningsorienterat snarare än att utgå från de potentiella problem som kan uppstå. Entreprenörer och företagsledare präglas ofta av en ansvarskänsla som innebär att de kan göra viktiga insatser även för samhället. Det bidrar även till din personliga utveckling och stärker dig i din ledarroll.

stadsallskapet.se

Skribent Annika Wihlborg