Nina Jansdotter

Nina Jansdotter

I sociala medier finns det mer man kan göra än att gå med i grupper och följa personer som man tycker tillför värdefull information. Det är viktigt att vara närvarande, lyssna och visa att man bryr sig. Det spontana, autentiska och genuint generösa uppskattas ofta av människor. Man kan peppa och inspirera andra därute. Nina Jansdotter, författare och beteendevetare tipsar här om flera bra sätt att agera i sociala medier.

1. Tvåvägskommunikation
Kom ihåg att det handlar om sociala medier och inte annonsmedia/reklam och förstå att du faktiskt interagerar direkt med människor. Var aktsam med att använda säljtexter/copytexter eller att för energiskt och ensidigt bara dela/sprida förskrivna texter. Försök förstå vem du skriver till och våga visa mänsklighet genom ett mer subtilt säljande. Det är bra med variation – inte bara frågor, eller bara filmer…

2. Visa kompetens
Tänk efter så att det du delar tillför ett värde för läsarna, och att det har en relevans i sammanhangen. Skicka ut relevanta länkar som inte behöver vara kopplade till dig personligen, men som kanske är intressanta för ditt område, och förklara varför du delar. Genom att hjälpa till med omvärldsbevakningen och visa vad som intresserar dig, så får folk en bra bild av dina värderingar och din inriktning. Istället för att tänka att det här <sociala mediet> ger mig inget, försök att tänka på vad du kan ge det. I många fall blir dina inlägg eller poster som runristningar som folk kan återkomma till långt senare i andra sammanhang och söka upp dig för.

3. Bjud generöst
Var generös med att dela med dig av din kunskap och inspiration. Var inte rädd för att dela med dig för mycket – för även om de får kunskapen, så behöver de ofta hjälpen med att realisera eller praktisera den. Våga peppa och bekräfta andra, skapa en positiv bild där du är aktiv med att se andra och dela det som du tycker är bra – våga även koppla ihop människor som du tror kan ha nytta av varandra, då det indirekt kan skapa ringar på vattnet där lyckade möten reflekteras tillbaka.

4. Sök variation
Notera pluralformen i Sociala Medier. Det handlar om att tänka på sitt totala flöde – visa vad man står och vilken bild det skapar. Våga interagera på alla nivåer, föra dialoger, ställ frågor, bjud in till samtal och visa intresse för vad läsarna tycker om ditt område. Detta skapar även en insikt i hur de tänker samt vilka behov de har. Det är ett relationsskapande som möjliggör affärer genom samtliga sociala kanaler, vilka spänner från texter, artiklar och bilder till länkar och videos. Tillsammans återskapar helheten just det sociala, i ett medium som tidigare mestadels varit en envägskommunikation där man fått förlita sig på utvärderingar och analyser från utomstående parter för att se genomslaget.

5. Värdesätt autenticitet
Bädda in ditt budskap i vardagsberättelser, vilket kommer att signalera antingen en värdering eller bara en andemening av hur du själv lärt dig av något. Visa dig mänsklig och sårbar, genom att lyfta fram dina styrkor och hur du använder dig av din kompetens utan att du behöver skrävla. Enkla historier ger igenkänning och skapar samhörighet samtidigt som det visar på generositet. Värdet i det du kommunicerar blir personligt och starkare, vilket resulterar i att folk får större tilltro, väljer att följa, dela och även anlita dig.

Skribent Andreas Melin

Lyssna på podcasten där Nina Jansdotter pratar mer om detta tema:

http://www.blogtalkradio.com/megasocial/2014/12/09/konsten-att-tillfra-vrde-i-sociala-medier