Ingvar Nilsson9

Det blir allt vanligare med mingelevents, där syftet är att nätverka med andra, att bolla idéer, utveckla projekt och lägga grunden till nya affärer. Det är bra i sig att synas i dessa sammanhang så att andra ser dig och får en chans att träffa dig. När inbjudan och anmälan sker via Facebook så finns det en del extra saker att tänka på.

1. När du anmält dig för att delta i ett mingelevent så är det viktigt att du verkligen går dit. Tyvärr så är det vanligt att anmälda sedan inte dyker upp av olika anledningar. De som ofta gör så, skadar på sikt sitt personliga varumärke. Vill jag göra affärer med någon som agerar på det sättet? Då kanske vederbörande gör likadant när det gäller ett gemensamt affärsprojekt? Avanmäl dig om du inte ska gå på minglet. Då kan övriga deltagare som vill planera sitt nätverkande se på eventets facebook-sida vilka som kommer att vara där och planera sitt nätverkande efter den.

2. Om det är första gången som du är på ett mingel, kontrollera vem som är värd och ta kontakt när du kommer dit. Värden kan vara en värdefull länk till nya kontakter. Kanske kan värden se  vilka av de andra som du har något gemensamt med och kan presentera er för varandra. Titta på listan över deltagare och leta upp fyra till fem intressanta personer. Gå in på deras egna facebook-sidor och läs på lite. Finns det några gemensamma nämnare? Gemensamma vänner?

3. Förbered dig gärna med att öva in en väldigt kort presentation av dig själv och din verksamhet. Då tröttar du inte ut andra med långa utläggningar om vem du är och vad ditt företag gör. Förvisso älskar vi att prata om oss själva, men vänta till ett senare skede.

4. När du talar med andra så låt dem gärna berätta lite om sig själva och deras företag. Lyssna noga och håll ögonkontakt. När samtalet är slut så tacka för ett trevligt samtal. Om ni ”fann varandra”, så bestäm gärna tid för ett möte. Föreslå till exempel en lunch.

5. Räck inte fram ditt visitkort meddetsamma när du pratar med någon. Det passar bättre en bit in i samtalet eller i slutet av samtalet. Det ska komma naturligt. När du får ett visitkort av någon annan så stoppa det inte bara på dig utan att titta på det. Ha det gärna kvar i handen under den tid ni fortsätter att prata. En liten anteckning på baksidan om vad samtalet gällde kan vara bra, så kommer du lättare ihåg vem som var vem när du ska följa upp minglet.

Ingvar Nilsson