Niklas Lindbom

Niklas Lindbom

Efter över tio år som inköpsansvarig i någon mening på ett antal företag så har jag kommit till några insikter när det gäller vilka egenskaper som främst kännetecknar en framgångsrik inköpare.

1. Först och främst så är inköparen en kommunikatör. Kommunikationen sker bland annat mot interna beställare, mot senior management, mot leverantörsrepresentanter på alla nivåer och oftare och oftare mot leverantörer från andra länder. Detta innebär att det behövs olika sätt att kommunicera med olika människor – en kompetens som är svår att tillägna sig utan att faktiskt göra det under lång tid. Den lilla leverantören som levererar specialbyggda ergonomiska hjälpmedel från några rum i Umeå går sällan att jämföra med den globala leverantören som levererar omfattande IT-lösningar. En VD på ett börsnoterat företag har sällan mycket gemensamt, i form av krav och önskemål, med den interna beställaren som sitter några våningar under Vd:n.

2. Vad som krävs är alltså flexibilitet i presentationen, både den skriftliga och den muntliga, tillsammans med en förmåga att hitta de minsta gemensamma nämnarna inom kravställningen och med de ekonomiska ramarna som en oftast given gräns.

3. En bra inköpare behöver vara en bra säljare. Det kan låta något paradoxalt, men utan kompetensen att sälja in sig själv och sin kompetens till de interna klienterna, så kommer man inte långt. Som inköpare på ett företag är du verkligen ditt varumärke, och dina kollegor på inköpsavdelningen påverkar, och påverkas också av, din framgång på företaget.

4. Andra mycket viktiga egenskaper hos en framgångsrik inköpare är att vara insatt i avtalsvillkor, vad som är oundgängligt i ett specifikt avtal och vad man kan tumma på, kunna göra kompetenta utvärderingar och göra ekonomiska analyser. Leverantörsrelationer kräver flexibilitet, att man är påläst och har ett innovativt och relationsfokuserat sinnelag.

5. Slutligen: Det skadar inte med rätt hård hud som inköpare. Inte sällan befinner sig inköparen i korselden mellan beställare, senior management, leverantör och andra inblandade parter. Då behöver man hålla huvudet kallt. Hellre kommunicera en gång för mycket än en gång för lite och dessutom ha ordentligt med information på fötterna. Men det är spännande!

Niklas Lindbom

Se relaterad artikel här