Tobias och Maria Peters i Sandviken aug 2012

Vi vill överraskas, skratta, känna empati och lycka… konsumenten är i första hand inte längre intresserade av att köpa själva varan eller tjänsten – vi vill uppleva och beröras. Vi lever i en tid som kallas ”the Experience Economy”, inom marknadsföring talas det om ”Brand Love”, ”Lovemarks”, varumärkesrelationer och ”Emotional Branding”: Det handlar om emotioner och att genom upplevelser/känslor attrahera kunderna och skapa emotionella band mellan varumärke och konsument. Kommunikationskonsulten Tobias Rasmusson har forskat i ämnet och beskriver nedan i fem punkter varför emotioner blivit vad många idag kallar ”århundradets viktigaste konkurrensmedel”:

1. Emotioner (känslor) är permanenta, detta innebär att om man kan koppla en känsloupplevelse till en produkt kommer konsumenterna ihåg den.

2. Köpbeslut styrs i första hand av känslor. Vi väljer en produkt för att ”den känns rätt” och är därmed också beredda att betala ett högre pris. Ett företag som lyckats förträffligt med detta är datortillverkaren Apple som genom att generera en känslomässig koppling mellan konsument och produkt fått kunder som är villiga att betala ett högre pris för produkterna.

3. Särskiljning: Att skapa en unik känsla kring sin produkt gör att man kan särskilja sig från konkurrenter (idag erbjuder de flesta konkurrenter likvärdiga produkter vilket gjort det svårt att konkurrera med själva varan i sig, istället är det just laddade känslomässiga egenskaper som särskiljer produkterna från varandra).

4. Positiva känslor kring en produkt skapar lojala kunder. Den som får sina kunder att älska varumärket kan dessutom räkna med att de är beredd att blunda för mindre fel och brister. Dessutom talar man väl om och sprider positiv kännedom om varumärket och dess produkter (se även punkt 2).

5. Positiva emotioner skapar bättre uppmärksamhet kring en produkt/varumärke. I dagens massiva reklamflöde blir detta därför en viktig aspekt då det gäller att synas och tränga igenom.

 

Läs mer om att använda sig av känslor inom marknadsföring i det digitala kommunikationsmagasinet WiKiPiCKi http://tobiasrasmusson.se/emotioner-kanslor-som-overtalningsmedel/