Christin Welander

Christin Welander

Christin Welander är ansvarig för CBC Management som ägs av CBC Holding och är generalagent för analysverktyget e-stimate. e-stimate används av team, i individuell utveckling, säljutveckling och i kommunikation.  Christin ger sina fem bästa tips för att man skall lyckas med arbetet i team och grupper.

1. Tänk noga igenom vilka kompetenser du vill att teammedlemmarna ska ha
Att teamet har de kompetenser som krävs för att klara av projektet är en grundläggande förutsättning för att arbetet skall lyckas. Dock är det inte en tillräcklig förutsättning.

2. Att noga tänka igenom vilka egenskaper vi vill att deltagarna skall ha är en lika viktig förutsättning
Kanske behövs det någon som är väldigt målinriktad, en annan som är strukturerad och en tredje som är en idéspruta.

3. Hur funkar deltagarna tillsammans? Var för sig kan idésprutan och visionären vara lysande medarbetare, men fungerar de tillsammans?
Varandras olikheter är det bra att vara medvetna om i ett team för att skapa förståelse. Att verka under parollen; Alla är olika och alla behövs, är en framgångsfaktor.

4. Ha ett uppstartsmöte där alla får delge sina förväntningar och farhågor. Möts förväntningarna, är de realistiska? Vad skall vi göra för att minimera farhågorna?
Genom att lägga upp dessa på bordet blir alla medvetna om dem och vi kan mötas i en gemensam bild av farhågor och förväntningar. Sätt ett gemensamt mål på detta uppstartsmöte. Ett mål som alla är eniga kring.

5. Fördela arbetsuppgifterna efter vad deltagarna är bra på och efter vilka egenskaper de har
Våga gå ifrån de invanda uppgifterna och de roller ni brukar ha om detta gynnar arbetet i teamet.

 

Läs mer på: e-stimate