Framtiden för annonsering kallas programmatisk annonsering, och är betydligt smartare än traditionell digital annonsering eller för all del analog annonsering. Jag tror att med nya programmatiska annonsstrategierna så bör vi se betydligt mer på annonskampanjer som en sonar, där svaren vi får och hur vi tolkar och analyserar dessa kan vara minst lika viktig som timingen för kampanjens lansering. 

Vi kan använda kunskaperna från digital annonsering för att identifiera var och i vilka sammanhang målgrupperna befinner sig på internet. Genom annonsverktyg och plattformar kan vi se mönster i användarnas beteenden och jämföra dem med andra användare, som redan konverterat, till exempel genom att handla på företagets e-handelsplats. Vi får oavbruten kunskap och lärande om vilka annonsköp som betalar sig och vilka som är olönsamma.

Här följer fem snabba tips från Magnus Johansson som är Nordenchef på Rocket fuel, på hur du kan lyckas med programmatisk annonsering.

1. Inled med att skissa upp kampanjen och sätt traditionella mål för att bedöma de direkta effekterna i form av hur ni värderar kampanjens framgång, exempelvis ökad varumärkeskännedom eller försäljningskonvertering. I planeringen så fundera också över budskap och på hur engagemanget mot dessa kan tolkas. Därutöver bör ni se över vilken data som hjälper kampanjen, samt vad ni skulle vilja få ut av svaren som datan ger, det vill säga det som är av relevans för affärerna i ett större perspektiv.

2. Annonssystemen kan interagera med CRM-system och transaktionssystem för både online men även off-line transaktioner, så att annonsören kan dra nytta av all data som samlats in även historiskt. Detta för att användas i framtida kommunikation med nya eller befintliga kunder, både genom annonser men även genom själva innehållet på din sajt. Det går också att koppla på tredjepartsdata såsom demografi, psykografiska variabler, beteende- och konsumtionsdata från olika dataleverantörer.

3. Se till plattformen eller verktyget som ni använder för annonseringen kan lära av era kampanjer så att ni kan använda lärandet/kunskapen för att styra nästa kampanj.  Se till at ni förstår vilka budskap och exponeringar som lönar sig men se även vilka beteendemönster som är relevanta och framgångsrika för att konvertera just dina produkter och tjänster. Det är också värdefullt om plattformen går att integrera med affärssystemet, så relevant data blir synlig direkt i de olika leden.

4. Ställ in dig på daytrading, ungefär som en börsmäklare. Du ska få en realtidsbild av var du når ut, hur kampanjen svarar mot dina KPI:er, vilket kan  ge värdefull input som behövs för att eventuellt styra om kampanjens exponering, samt ge en förståelse om vad som är relevant. Att fokusera på realtidsanalyserna kan vara avgörande och värdefullt i början av en kampanj, där du med mindre justeringar kan få en betydligt större träffbild från kampanjer.

5. Slutligen; ett bra sätt för att förstå och vidareutveckla annonskampanjernas affärskapacitet kan vara att börja i ett avgränsat projekt, där exempelvis marknadsavdelningen snabbt kan se sina ROI förbättras, men notera att det kan krävas fler än ett projekt eller en längre sammanhängande kampanjperiod för att se tydlig trend eller övertygande resultat.

Rätt implementerat och med generös återkoppling av data från de självlärande plattformarna till andra delar i marknads- och försäljningsorganisationen kan programmatisk annonsering visa sig vara en guldgruva även för sälj- och affärsutveckling och analog CRM.

Se de programmatiska annonskampanjerna som en ping på marknadernas oceaner av affärsnyttig information.