Siv Thuresdotter

Siv Thuresdotter

Siv Thuresdotter anordnar med sitt nätverk, Qoola Qvinnor, en nätverksträff utomlands varje år. Nätverksträffen, som går under namnet Framgångsresan, leder varje år till många spännande samarbeten mellan kvinnliga småföretagare och större företag. För att lyckas i sitt nätverkande tror dock Siv att det inte bara handlar om rätt plats att nätverka på, utan också om att vara väl förberedd. Här ger hon därför sina fem bästa tips för bättre nätverkande.

1. Ha en tydlig plan
Tydliggör ditt syfte och behov av nätverk. Behöver du samverkanspartners, nya idéer eller inspiration? Gör därefter en plan för att uppfylla ditt syfte med både kortsiktiga och långsiktiga mål.

2. Gå dit du känner dig bekväm
Välj att delta på de nätverksträffar där du trivs som bäst och har som roligast. Förutom att ingå i olika affärsnätverk är även konferenser, mässor och seminarium bra mötesplatser för nätverkande.

3. Var genuin
För ett långvarigt och lojalt nätverk är det viktigt att du är genuin och på riktigt intresserar dig för andra personer, men också att du kontinuerligt vårdar redan befintliga kontakter. Genom att lära känna någon grundligt och visa att du bryr dig skapar du ett mervärde inom ditt nätverk, men du får också en varaktig och långvarig relation som på lång sikt leder till utdelning.

4. Ta till vara på alla möjligheter
Träna på att se och ta till vara på möjligheter – både för dig själv, men också för andra. På så sätt blir du navet i både ditt egna och i andras kontaktnät, vilket genererar fler möjligheter.

5. Var effektiv och förberedd
För att ditt nätverkande ska ge största möjliga utdelning är det slutligen bra att också kombinera fysiska träffar med sociala medier, men också att planera dina möten noggrant. Planera i god tid var, när och hur du ska delta och vad du ska fokusera på för att optimera din tid.

Läs mer på: Framgångsresan

Skribent Johanna Järvstråt