Jennifer Lind Photo: Andreas Wanitzky

Jennifer Lind
Photo: Andreas Wanitzky

Ett tydligt och professionellt ledarskap bortprioriteras i många småföretag. Ambitionen att vara både vän och chef över sina medarbetare blir en fälla för somliga, brandsläckning eller försjunka i detaljer som förhindrar en långsiktig planering är ett stort problem för andra. Jennifer Lind, entreprenör och fritidspolitiker, tipsar om hur chefer kan bli tydligare och mer fokuserade.

1. Skaffa dig ambassadörer
För att underlätta arbetet är det en klar fördel om du skaffar dig ambassadörer, medarbetare med samma mål och drivkraft som du själv har. Behåll uppmärksamheten på det övergripande perspektivet, våga ge medarbetare förtroendet att lösa sina uppgifter självständigt och fall inte för frestelsen att lägga dig i detaljer.

2. Var klar över dina egna visioner
För att kunna motivera dina medarbetare och vara en stark förebild måste du först vara klar över dina egna visioner och vara helt säker på vart företaget är på väg, annars blir det svårt att få medarbetarna att bli lika engagerade och inspirerade av dina mål som du själv är.

3. Ta dig tid till reflektion och analys
En viktig aspekt av ledarskap i småföretag är att ta sig tid till egen reflektion och analys. Sätt av tid för dig själv då du lyssnar in din magkänsla och funderar kring vilka mål och visioner du vill etablera för företaget. Skriv därefter ner dessa för att etablera dem i ditt eget sinne innan det är dags att kommunicera dem till medarbetarna.

4. Stanna upp och stäm av ditt fokus
Det lönar sig att med jämna mellanrum stanna upp och stämma av om du lägger din tid på rätt saker. Det är lätt att försjunka i pappersarbete eller att lägga oproportionerligt mycket tid på en detalj, vilket innebär att andra arbetsuppgifter får stryka på foten. Stanna upp och kolla att det du fyller dina dagar med verkligen bidrar till att utveckla företaget i rätt riktning.

5. Var öppen men inte för personlig med dina medarbetare
Visst kan du berätta om du har en dålig dag, men du behöver inte dela med dig av dina privata problem eller åsikter. Om du behöver diskutera din ledarroll gör du klokare i att söka dig till en annan chef, mentor eller en extern person som inte jobbar på företaget, annars riskerar dina medarbetare att tappa förtroende för dig.

Skribent Annika Wihlborg