Fredrik Ahlgren Foto: Alex Wayne

Fredrik Ahlgren
Foto: Alex Wayne

Drömmer du om att starta eget företag? Då ska du ha en idé som genererar pengar. En bra affärsidé är det första steget mot att uppfylla drömmen om att bli egen företagare. Men vad ska man mer tänka på? Fredrik Ahlgren, serieentreprenör och grundare av företaget Me in a Box, som rekryterar personal till hotell- och restaurangbranschen, ger värdefulla tips för att komma igång med att starta upp bolag.

1. Bransch och nisch
Försök att komma in i en bransch som inte är som alla andra. Din affärsidé kan kännas unik, men ta reda på om den verkligen är det. Kanske behöver du nischa dig samtidigt som du håller dörrarna öppna för att bredda dig senare.

2. Antal grundare
En eller flera grundare, det är frågan. Här är det bra att fundera över för- och nackdelar. Att vara två eller fler är en styrka, man kan dela upp ansvarsområdena sinsemellan och därmed lätta på bördan. Viktigt är att tänka på vilka kvaliteter partnern/ partnerna ska ha. En fördel kan vara om de har egenskaper och kunskaper som man själv inte besitter. Då kan man komplettera varandra på ett sätt som lyfter företaget. Det är viktigt att ens vision och mål klargörs redan från början så att alla kan arbeta mot samma mål, så att man inte glider ifrån grundidén.

3. Sverige eller utomlands
Börja med att starta bolag i Sverige även om skatterna här är höga. Dock bjuder Sverige på en trygghet att allt går rätt till och kunskap som oftast inte finns att hitta i utlandet. Som till exempel om en bank går i konkurs utomlands så mister man lätt alla sina pengar. I Sverige finns ett annat skyddsnät för att fånga upp.

4. Bolaget som individ
Vid en eventuell konkurs är det viktigt att du ser på ditt bolag som ett bolag som bör försättas i konkurs eller att det behöver vidtas andra, oftast drastiska åtgärder. Detta kan vara svårt då man oftast ser på sitt bolag som en individ, sitt eget barn som man har följt från första grundidé.

5. Ett inre driv
Sist men inte minst är det, och det är nästan det allra viktigaste, att man har ett inre driv. Även om det är viktigt att ha en jämn inkomst så borde egentligen inte det inre drivet baseras på att tjäna pengar. Basen borde och skall vara att lyckas. Att ha en idé och att skapa en realitet av den. Att, steg för steg, skapa fram och verkliggöra ett bolag, en framtid, som om möjligt kan skapa en arbetsplats inte bara till dig själv utan även för andra.

Läs mer på: meinabox.com

Skribent Christina Åberg