Elaine Breske Hirscher Foto: Jini Sofia

Elaine Breske Hirscher
Foto: Jini Sofia

Lyckade projekt består inte av hjältar. Det handlar till stor del om något så ”tråkigt” som rätt projektorganisation, ett metodiskt arbetssätt, en skarp verktygslåda och ordning och reda!

1. En riktigt vass projektorganisation

2. som arbetar aktivt med kommunikation och feedback

3. som har tydligt ställda mål gällande tid, kvalitet och ekonomi och

4. har en väl fungerande struktur för planering, genomförande och uppföljning

5. tillsammans med en stor portion sunt bondförnuft!

Elaine Breske Hirscher

Läs mer på: elaineatcquence.com