Ett starkt varumärke är dubbelt så lönsamt som ett svagt. Är du så känd, stolt och efterfrågad som du vill vara? Och säljer du bra? Svarar du nej behöver du börja bygga och leva ditt varumärke. Vilket ALLA kan! Det är enkelt, roligt men kräver struktur och uthållighet. Ulf Bergman på reklambyrån Stolt Kommunikation startade år 2013 utbildningsplattformen Varumärkesakuten. Idag har mer än 100 personer besökt akuten och 92% är nöjda eller mycket nöjda. Under namnet Dr Stolt vill han där utbilda, föreläsa och inspirera. Ulfs vision är att alla ska leva sin dröm genom att bygga sitt varumärke.

Del 1 av 10. Börja från grunden

För att kunna bygga ditt varumärke måste du definiera ett antal viktiga delar som är avgörande för ditt varumärkes trovärdighet, styrka och attraktion.

1. Har du koll på ditt nuläge? 
För att kunna ta sig framåt måste man veta var man står, var man kommer ifrån och vart man vill. Är du så känd som du skulle vilja vara? Har du frågat dina kunder, vänner, samarbetspartners och andra om hur de uppfattar dig och ditt erbjudande? En tydlig och sann bild av nuläget är avgörande.

2. Har du koll på ditt etos? 
Den klassiska retorikens tre hörnpelare är fortfarande väl fungerande verktyg att bära med sig i all kommunikation. För den som vill vara övertygande. Vare sig du ska presentera dig på 30 sekunder eller i en 3 timmars föreläsning då behöver du ha med etos, patos och logos om du vill övertyga. Etos är din trovärdighet eller på modern svengelska, ditt ”cred”. Hur trovärdigt levandegör du din historia, erfarenheter, nätverk, tankar, idéer och visioner? Har du djup och har du ambassadörer? I Etos finns mycket av rykte, image och vad andra säger om dig. En del kallar etos för trovärdig karisma.

3. Har du koll på ditt logos? 
Logos handlar om att vädja till förnuft, kalla fakta och relevanta trovärdiga argument. Vilka sakskäl finns det för att välja dig eller ditt erbjudande? I mitt eget fall kan jag hänvisa till undersökningar som på forskningbaserad grund påvisar att starka varumärken är lönsammare än svaga. Dessutom finns det forskning som bevisar att strukturerad försäljning som är integrerad med marknadsföringen är mångdubbelt effektivare än motsatsen. Vilka förnuftiga och logiska argument finns det för att välja dig och ditt varumärke?

4. Har du koll på ditt patos? 
Du kan hur mycket förtroende som helst och ha en uppsjö av relevanta logiska fakta som stöder ditt erbjudande utan att få till en affär. Det saknas ändå något. Ofta är det patos. Vår förmåga att beröra och visa äkta känslor. Patos är den del av retorikens hörnpelare som ofta glöms bort. ”Visa hjärta” säger man ju ofta inom idrotten. Det gäller i lika hög grad inom affärslivet. Den som visar högst energi och engagemang är ofta den som går vinner affären. Hur visar du äkta övertygande känslor? Vågar du stå i din egen kraft och bjuda på dig själv?

5. Har du koll på ditt rykte? 
En del påstår att man inte äger sitt varumärke. Det ägs av andra människor. Ditt varumärke sitter i andras huvud och vad den personen säger och tycker om dig är avgörande för ditt varumärke. Alltså, hur starka är dina relationer med omvärlden? Har du säkrat att alla dina närmaste kunder, vänner, bekanta, närstående vet och förstår vad du gör och erbjuder? Varumärket börjar i den närmaste kretsen.