Nina-Jansdotter

Självkänsla eller självuppfattning är den självkännedom som handlar om uppfattningen man har om sig själv och den man är. Självkänslan handlar alltså om det inre.
Självförtroende däremot är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Det kan röra sig om arbete, skola eller sociala sammanhang.

Nina Jansdotter beteendevetare och coach delar med sig av fem små guldkorn om konsten att förstå skillnaden mellan självkänsla och självförtroende.

1. Skilj alltid på begreppen självkänsla och självförtroende. Självkänsla är samma sak som att vara. Självförtroende är samma sak som att göra.

2. Självkänsla innebär att du vet om att du har ett värde som människa, trots att du kanske misslyckas med något, du bryr dig inte om vad andra tycker om dig för du vet att du är bra och en värdefull människa.

3. Har man en god självkänsla så kan du bortse ifrån att andra pratar om att du är till exempel arbetslös eftersom du vet att du är värdefull och unik.

4. Med ett högt självförtroende mår man bra när man får höra att man har gjort något bra, eller har klarat av något som var svårt.

5. Bekräftelsen man får som bygger upp ens självförtroende och talar om att man duger, har fokus på det man har presterat.

Skribent Christina Åberg