Nina Jansdotter Fotograf: Jens C Hilner

Nina Jansdotter
Fotograf: Jens C Hilner

Jobbintervjun är din chans att visa vem du är och vad du vill. Förberedelse och strategi kan ta udden av eventuell nervositet och i bästa fall få dig att se fram emot att gå till intervjun, taggad och full av tillförsikt. Nina Jansdotter, karriärcoach och författare ger här bra tips på hur du gör:

1. Du kan göra en del för att förbereda dig mentalt inför jobbintervjun. Visualisera, se för din inre syn hur du är på intervjun, du känner dig lugn, fokuserad och har bra kontakt med den eller de som intervjuar dig. Känn hur nöjd du är med hur du presterar i situationen. Trygg och framgångsrik. Kom också i rätt tid till intervjun så du hunnit ”landa” innan ni startar.

2. Det finns frågor som är särskilt vanliga vid anställningsintervjuer och som du kan förbereda dig på, så slipper du tänka ut allt när du väl sitter där. ”Kan du berätta lite om dig själv?” är en vanlig fråga, liksom frågor om varför du vill jobba just där och ”varför tycker du att vi ska anställa just dig?”. Intervjuarna kan också vara intresserade av att veta hur du tänker om framtiden, och ställer frågan ”Om du ser fem år framåt – var befinner du dig då?”

3. Det är inte bara vad du säger under intervjun som spelar roll – kroppsspråket betyder en hel del. Hur du för dig, ditt minspel, hur du hälsar, tar ögonkontakt är viktigt. Öka din medvetenhet om hur dessa subtila signaler fungerar.

4. Om du får en knivig fråga som du inte omedelbart kan börja svara på, ta en kort paus för att tänka efter och analysera situationen. Bättre det än att du börjar svamla nervöst och ostrukturerat. Denna lilla paus av tystnad ger dig möjlighet att ta ett par andetag och tänka strategiskt, och gör att du inte hamnar i försvarsposition. Du skapar lugn och fokus. Svara kärnfullt sedan, så flyter intervjun vidare.

5. När ni avslutar intervjun, försök att få till en slags sammanfattning. Vi kommer oftast ihåg både början och slutet, medan det som sades i mitten inte fastnar lika lätt i minnet. När man föreläser så fungerar det ungefär på samma sätt. En slags ”knorr” på slutet är bra och intervjun bör ha följt en röd tråd. Då kommer intervjuaren lättare ihåg dig. Om jobbet inte verkar passa dig, så säg det sansat och tydligt. Om du fortfarande är intresserad, så uttryck gärna att du är mycket nöjd med samtalet och fråga hur ni ska gå vidare. En jobbintervju är egentligen ett säljsamtal där du ska visa framfötterna och visa vad du vill.

Skribent Carin Andrén