Linus Zackrisson Foto: Eva Kronfält

Linus Zackrisson
Foto: Eva Kronfält

En fråga som brukar framkalla nervositet på anställningsintervjun är den om starka och svaga sidor. Det rekryteraren egentligen vill veta är om du känner dig själv så pass bra så du är medveten om vilka personlighetsdrag och egenskaper du har, vilken självinsikt du har. Det är de så kallat negativa egenskaperna som behöver tänkas igenom lite mer. Linus Zackrisson som är grundare av MinKarriär tipsar om hur du kan tänka kring frågan:

1. Om du har en egenskap, låt säga ”envis”, vilket till 99 % är en bra egenskap, så försök inte att få den att låta negativ, för det är den oftast inte.

2. Var ärlig. Om du vet att du till exempel är lite glömsk och disträ emellanåt, så berätta hur du gör för att hantera det genom komihåg-listor, kalender och post-it-lappar på skrivbordet.

3. Se det inte som att du har ”starka” eller ”svaga” sidor, utan snarare en uppsättning egenskaper som ibland är till din fördel och ibland till din nackdel. Ge exempel på situationer där egenskaperna visar sig och hur du sedan hanterar dem.

4. Reflektera över dina egenskaper; det är svårt att ge råd om exakt vilka du ska ta upp, det får du komma fram till själv. Vilken feedback har du till exempel fått på tidigare utvecklingssamtal? Vad säger de som känner dig bäst om dig?

5. I och med att du satsar på att nå självinsikt så utvecklas du personligen också och när du får frågan nästa gång så kan det kännas mycket lättare att besvara den.

minkarriar.se

 

Skribent Carin Andrén