Elaine Breske Hirscher, Foto: JiniSofia

Elaine Breske Hirscher, Foto: JiniSofia

Misslyckanden har alltid två sidor och kan leda till något alldeles, alldeles fantastiskt. Många av de absolut största förändringarna som skett för hela världen är resultat av misstag, som till exempel penicillinet. För att lyckas behöver du kunna misslyckas och för att misslyckas behöver du kunna lyckas. Våra misstag kan ge oss en möjlighet att öppna dörren till nya möjligheter. För att lyckas är det nödvändigt att man också vågar misslyckas. Elaine Breske Hirscher, föreläsare och förändringsledare, berättar hur vi skall göra för att använda oss av misstagen som kan uppstå.

1. För att kunna överleva, utvecklas och bli motiverade så behöver vi göra misstag och även synliggöra dem. För när vi lyfter upp misstagen på bordet, det är då vi har en gemensam kraft att kunna förhindra just de misstagen i framtiden. När vi börjar tala om misstagen och att det inte är så farligt att göra dem, får vi en trygghet i oss själva och vågar chansa lite – vi vågar leva fullt ut.

2. Mörkar vi och inte tar hand om våra misstag, så känner vi oss pressade att alltid lyckas och det resulterar i att vi jobbar mindre effektivt. Gör vi motsatsen, så blir vi mer kreativa, vågade och mer innovativa samt framför allt trygga – vilket gör oss, företagen och organisationerna mer effektiva och lönsamma.

3. Genom att ge feedback jobbar man aktivt och konstruktivt med en levande kultur i ett företag. Man vänder alltid misstagen till lärdomar för att skapa något bättre för framtiden. Med en ”misstagshantering” hjälper vi varandra att göra bättre.

4. Toleransnivån speglar ofta en motsvarande lönsamhet, då låg nivå ofta ger en tröghet samt höga sjukskrivningstal, medan en hög toleransnivå ger högre lönsamhet, en roligare arbetsmiljö samt en mer välmående arbetsmiljö överlag.

5. Vi är inga robotar, vi kommer att göra misstag då och då. Valet ska snarare vara hur vi väljer att hantera misstagen, och då måste vi ha en tolerans, en hög toleransnivå.

Skribent Andreas Melin