Tor Sjödin

Tor Sjödin

Ett kreativt möte är ett möte där nya idéer och lösningar tas fram för att förbättra eller förändra något. Detta menar Tor Sjödin, skapare av appen ”iRezQ”, som här ger sina mest effektiva tips till kreativare möten på jobbet.

1. Välj rätt miljö för mötet
För att ett möte ska vara kreativt behöver också platsen för mötet vara det. Miljön ska uppmuntra till kreativitet och får därför gärna vara något utöver det vanliga, med god service och övernattningsmöjligheter. Ju mer man slipper tänka på utöver det som ska lösas desto bättre.

2. Inled med något som lättar upp stämningen
Är stämningen för allvarlig kan människor lätt bli blyga. Inled därför med en lättsam aktivitet som gör att deltagarna får bekanta sig med varandra på ett roligt och kravlöst sätt.

3. Ge plats för brainstorming
Ingen idé är för liten eller för dålig. Uppmuntra alla till att vara med och delta och gör det till en sport där bra idéer belönas. Det ska vara roligt att delta i mötet!

4. Var förberedd
Ett möte får en bättre kvalitet om du har bra argument som styrker dina tankar. Var därför väl förberedd med marknadsundersökningar, fakta och annat relevant underlag.

5. Förutspå inte framtiden – uppfinn den!
Slutligen är det dock viktigt att inte fastna i siffror och statistik – det kan nämligen hämma kreativiteten. Ibland måste man våga för att vinna och då måste man också låta fantasin ta plats.

Skribent Johanna Järvstråt