Facebookgruppen Kolloidalt silver 2.0 har väckt stort engagemang och har idag 22 000 medlemmar. Den startades i september 2013 av Anders Sultan, VD för Ion Silver. Han har samlat ihop 650 sidor med berättelser där människor delar med sig av sina erfarenheter av hur de har hjälpts av den kontroversiella produkten kolloidalt silver. Här delar han med sig av sina bästa tips när du ska driva en facebook-grupp:

1. Facebook ger oss den fantastiska möjligheten att diskutera och utbyta erfarenheter när det gäller olika saker. Här kan du till exempel lägga ut en fråga och få massor av respons direkt. Bloggar, gillasidor och e-mailkontakter är lite segare att arbeta med. Satsa alltså på dubbelriktad kommunikation.

2. Få igång diskussioner och dialoger, ställ frågor varje dag och svara på frågor som ställs. Är ämnet tillräckligt intresseväckande så kommer trådarna igång nästan av sig själva.

3. Om det är en grupp där mycket kunskap och erfarenheter delas, så samla informationen utanför Facebook också. Dela in i kategorier så att du kan hitta tillbaka till olika frågor när diskussionsämnen återkommer i trådar osv. Bra också att samla till eftervärlden eller om du ska skriva en bok. Räkna med att Facebook är ett flyktigt medium och att informationen kan försvinna.

4. Se upp så att inte gruppen blir ”kapad”. Om du har fler administratörer till gruppen och en schism skulle uppstå, så kan en av de andra kasta ut dig ur gruppen, trots att du var den som startade den. Så var noga med vem eller vilka du tar in som administratörer. Det är så Facebook fungerar idag. Det hände Anders Sultan för övrigt.

5. Starta en grupp om något som du brinner för. Att bygga en grupp från grunden och få den att växa tar tid. Man kan behöva sitta både 2, 4 eller 6 timmar per dag och även lägga helgerna på att sitta och svara på frågor. Var generös, var vänlig hela tiden, svara vänligt även om den här frågan har kommit för femte gången samma dag.