Annika Lorenzson

Annika Lorenzson

Att hyra in en extern föreläsare är ett stort beslut och en viktig investering. Annika Lorenzson, Key Account Manager på Lära för Livets Talarförmedling har de rätta tipsen på vad du ska tänka på när du bokar en extern föreläsare eller utbildare till företagets konferens, personaldagar, kundevent och liknande.

1. Tänk först själv igenom vad ni har för syfte och mål med arrangemanget och vilket temat ska vara.

2. Var och när ska det hela äga rum och i vilken lokal? Tänk efter hur många som beräknas komma och lyssna. Sätt ett datum och en tid. Ungefär hur länge ska föreläsaren tala? Ingår den här punkten i ett större evenemang eller är det den enda programpunkten?

3. Bestäm hur mycket talaren får kosta. Tänk på att det alltid tillkommer 25 % moms samt resekostnader vid varje uppdrag.

4. När du fått kontakt med den anlitade talaren är det bra att klargöra vilka önskemål ni har. Ge så mycket information som möjligt om företaget och deltagarna och, inte minst – syfte och mål med arrangemanget. Ska arrangemanget i huvudsak ge ny kunskap, bli en upplevelse eller kanske ge inspiration och motivation inför ett förändringsarbete?

5. Fråga om talarens önskemål vad gäller lokalens utformning, scenens utseende, teknisk utrustning, pauser, musik eller andra hjälpmedel, eventuellt skriftligt material samt resa och logi.

Lycka till!

laraforlivet.se