Fem snabba tips om att ge feedback

Foto: Stock

Fem snabba tips om att ge feedback

Att få höra andras åsikter om oss själva kan vara läskigt. Men det kan nästan upplevas ännu mer läskigt att leverera kritik eller feedback till andra. Men lugn, att lämna feedback som fastnar är egentligen ganska enkelt. Det handlar om vilken inställning du har till feedbacken. För varken du, jag eller någon annan vill med uppsåt såra någon, göra dem upprörda eller lämna en sur eftersmak.

Andreas Odhage är coach, förändringsledare och föreläsare. Här ger han dig fem snabba tips för att lära dig bli bättre på att ge feedback som fastnar.

1. Linda inte in din feedback
Det kommer bara att skapa mer förvirring än nytta och budskapet riskerar att inte nå fram eller misstolkas.

2. Börja med dig själv istället! Är du på rätt humör för att ge konstruktiv feedback?
Oro, nervositet, ilska och andra starka känslor syns på dig. De är i princip omöjliga att dölja. Gör inte din mottagare illa till mods i onödan. Tänk på att feedback ska hjälpa din vän, kollega eller medarbetare att bli bättre. Då måste vi kunna vara där för att hjälpa och stötta. Släpp på övertrycket hos någon annan. Skaffa lite perspektiv innan du lämnar feedbacken

Fem snabba tips om att ge feedback

Foto: Privat

3. Gå till personen du vill ge din feedback eller kritik till med inställningen att du vill hjälpa och stötta
Visa att du bryr dig om dem och vill dem väl. Detta tar tid och är ett arbete som måste underhållas ständigt.

4. Ta upp situationen du vill ge feedback kring 
Var kärnfull och döm inte. Berätta hur deras beteende fick dig att känna. Din syn på saken är ingen sanning, bara din känsla.

5. Nu ska du fråga hur den andre upplevde samma situation 
I det här läget ska du bara lyssna och använda dina färdigheter att själv ta emot feedback. Fortsätt att ställa öppna frågor för att se om budskapet landat och att ni båda har fått en klar förståelse för varandras syn på saken.

Skribent:

Dela dessa tips på sociala medier