Har du koll på ditt varumärkesskepp? Det stormar därute och marknadshavets vilda vågor går bara högre och högre. På det havet ska du och ditt varumärkesskepp inte bara överleva, det ska ta sig fram fortare är konkurrenterna. Som bara blir fler och fler och allt skickligare hela tiden. Ni slåss om att komma fram till de hamnar som har de mest intresserade passagerarna. Det är dina kunder och de ska vilja kliva ombord på just ditt varumärkesskepp. De som ska välja att kliva ombord på just ditt skepp och inte någon av konkurrenternas. 

Del 4. Har du koll på ditt skepp?

1. Har du koll på ditt skrov? 
I skrovet ska du definiera och placera dina bärande kärnvärden. De ord och begrepp som gör att medarbetarna kan och vill göra ett bra jobb. Det är detta som kallas kultur. Kul tur. Människor som trivs gör ett bra jobb och de blir dina varumärkesambassadörer. Har du definierat din kultur, värdegrund och viktiga kärnvärden? Lever ni efter dem?

2. Har du koll på dina segel? 
I seglen finns dina drivande mervärden. De som för dig framåt och gör dig lönsam. Man kan också kalla dem för drivande säljargument. Det är de löften och intresseväckare som gör att dina kunder kommer ombord och gärna kommer tillbaka. Idag räcker det inte med att bara ha nöjda kunder. Idag behöver man bygga så starka relationer att kunderna blir varumärkesambassadörer, pratar väl om dig och kommer tillbaka. Hur gör du?

3. Har du koll på ditt varumärkeslöfte? 
Ett starkt varumärkeslöfte kan hjälpa dig att sticka ut i bruset och erövra en egen position. Ett starkt varumärkeslöfte kan dessutom ofta vara ett starkt koncept. Ett starkt koncept är ett tema som man kan bygga sin kommunikation på under lång tid. Ett starkt koncept är evigt, medieneutralt och unikt. Några exempel är Nike – Just Do it, Hertz – We try harder och Bregott – Naturligt gott/Bregottfabriken. Läs mer på min blogg om varumärkeslöften. Finns på min hemsida.

4. Har du koll på dina konkurrenter?
Konkurrensen i framtiden kommer bara bli allt tuffare och fler och fler slåss om samma målgrupper. Det är bland annat därför som det är viktigt att bygga ett starkt varumärke som har en egen och attraktiv personlighet. Tillit och attraktion är avgörande. Hur gör dina konkurrenter? Hur många är de? Hur agerar de? Hur starka är deras varumärken? Hur ser deras affärsmodell ut? Paketering? Eller ska ni se varandra som kollegor, samarbeta och komplettera varandra?

5. Har du koll på din position? 
Marknadshavet är stort, hamnarna är många och det finns många olika typer av målgrupper. Hur hittar du rätt hav, rätt hamn och rätt kunder? Kan du finna en egen yta och position som inte konkurrenterna har koll på? Det kan vara en ny typ av produkt, smak, tjänst eller nisch som ingen hittills kommit på. Hittar du en sådan unik position ska du göra allt du kan för att hamna ”top-of-mind” hos dina målgrupper. Att vara nummer ett på sin marknad ger ett stort försteg. Vem kommer ihåg vem som var andre man på månen.

 

Läs mer på: stoltkommunikation