Jonathan Luck2

Ett demokratiskt ledarskap handlar enligt Jonathan Luck som driver Restaurang Fabriken på Mobilia i Malmö om att du som chef för en verksamhet måste ha förmågan att kunna inkludera dina medarbetare, så att de får möjlighet att påverka och föra fram sina synpunkter innan avgörande beslut tas. En chef som tillämpar ett demokratiskt ledarskap har förhållningssättet att alla medarbetare räknas och ska respekteras. När du som chef väljer att använda dig av ett demokratiskt ledarskap så är det bra för alla individer och för verksamheten som helhet. Detta därför att det med stor sannolikhet kan leda till att både servicen fungerar bättre, och att det ger företaget en konkurrensfördel på marknaden. Tyvärr visar det sig ofta att ledarskapet inom restaurangbranschen av tradition är rätt så auktoritärt, och därför är det viktigt att lyfta fram följande fem snabba tips om hur du som chef kan tillämpa demokratiskt ledarskap.

1. Lyssna alltid på dina anställda och vad de har att säga även om det inte är så viktigt för dig. För, om de för fram det här till chefen så kan det vara mycket viktigt för dem. Det är centralt att varje anställd känner sig viktig, och att de har möjligheter att bidra till förändringar inom verksamheten.

2. Fokusera på de positiva sidorna och inte de negativa av en individs förmågor. Det kommer att uppmuntra människor att göra något ännu bättre, och då upplever de en situation där de är värdefulla för företaget. En positiv inställning kommer att påverka de anställdas attityder, vilket sedan påverkar hela företaget och smittar av sig på kunderna.

3. Som ägare är det viktigt att du alltid talar med dina medarbetare, och att du frågar dem om deras åsikter vad gäller beslut om både stort och smått. Det handlar nämligen om att skapa en stark enhet där det finns förtroende, och tillbaka får du ärlighet. Vad du som är i en ledande position måste göra är att ta väl vara på din tid och använda den för att välja rätt personer för rätt arbetsuppgifter. Något som är väldigt centralt är att medarbetarna känner en glädje när de går till jobbet och att man som medarbetare blir väl behandlad. Det är en rättighet för alla inom verksamheten.

4. När du som chef behandlar dina medarbetare bra, och de därmed mår bra så mår också hela organisationen bra. Detta innebär att verksamheten blir mer lönsam, eftersom personal som mår bra hanterar kunderna på ett bra sätt så att de kommer tillbaka flera gånger.

5. Ledaren ska vara handlingskraftig och ha förmågan att kunna leda organisationen.

http://www.restaurangfabriken.com

Skribent Mikael Drakenberg