Tobias Rasmusson

Tobias Rasmusson

Hur ska man övertyga någon att välja just dig? Några som vet är reklambranschen! En väl beprövad metod är det som brukar förkortas USP (Unique Selling Proposition, alt. Unique Selling Point) – en teori som med fördel kan användas för att boosta möjligheterna att få jobb eller nya uppdrag.

För att skapa din egen USP listar du dina styrkor. Fundera över vad som kan vara otydligt med det du har att erbjuda. Vad är anledningen till att en kund/arbetsgivare ska anlita/anställa dig framför andra? Din USP ska göra det otydliga tydligt! Börja med att fundera över följande:

1. Vad kan du tillföra som är unikt eller ger mervärde till uppdraget/jobbet?

2. Finns det något i din personlighet som är positivt för uppdraget/jobbet?

3. Har du kunskaper från en annan bransch som kan vara överförbar och till nytta för det nya uppdraget/jobbet?

4. Har du erfarenhet att arbeta med en specifik grupp av människor?

5. Kan du på något sätt öka deras lönsamhet; Exempelvis genom ökad försäljning eller effektivitet? (Alla företag älskar att tjäna pengar).

Skribent: Tobias Rasmusson

Läs mer på: Karriärboost