Paula

Paula Johansson, som är konstnär, ger här sina bästa tips på hur man blir mer kreativ.

1. Problemlösning

Konstatera och analysera först vad som är problemet och ta reda på vilka ändringar som är möjliga. Lägg sedan all fokus på att fundera ut en bra och enkel lösning och vilket mål du vill uppnå. Haka aldrig upp dig på vad du inte vill, utan istället på vad du vill och vad du kan göra för att nå ett tillfredsställande resultat.

2. Skapa ordning i kaoset

En redan välordnad och reglerad miljö är ofta totalt förödande för ett kreativt flöde. Ett vitt och rent papper är redan perfekt och något vi ogärna vill förstöra. Vi blir hämmade av vårt sätt att hantera det och ofta vågar vi inte gå fullt ut och resultatet blir då att vi inte känner att vi skapat något bra utan istället att vi förstört något som var perfekt redan från början.

3. Mod att våga skapa

När det handlar om att skapa måste vi släppa alla former av regler, vi måste våga kladda ner oss, göra misstag och ohämmat testa oss fram. Detta kräver dock mycket mod! Inlärda beteenden som ordning och reda och vad som passar sig och inte passar sig sitter ofta mycket djupt rotat i våra ryggradar. Att en 2-åring vältrar sig i en lerig vattenpöl och skapar fantasifulla världar är helt ok men att en 36-årig tvåbarnsmamma gör det känns kanske inte lika bekvämt?!

4. Låt din kreativitet styras av ditt engagemang och aldrig av den
eventuella vinst du kan göra

Girighet, stress och prestationsångest är rena strypgreppet på den kreativa förmågan. Brinn för det som ligger dig varmt om hjärtat och analysera den eventuella vinsten först när projektet är klart. Tänk på att vinst kan vara många olika saker, inte bara ekonomisk vinst alltså. Det kan vara en inre tillfredsställelse av att ha gjort något bra, eller att ha gjort reklam för sig själv och sitt namn genom välgörenhet till exempel.

5. Se värdet av det du skapat

Att man sedan vågar se värdet av det arbete man gjort och inte förminskar den förmåga man vet att man har är naturligtvis mycket viktigt för att kunna fortsätta utvecklas och stärka sin egen självkänsla. Kreativa lösningar kräver mycket kunskap och energi och naturligtvis ska man få lön för det arbete man utfört.

Av Paula Johansson