Mats Fredrikson

Mats Fredrikson

Mats Fredrikson delar med sig av sina bästa tips angående projektledning

1. Var supertydlig i beskrivning av målet. Det får inte gå att misstolka det som skall göras eller köpas. Tänk smart!

2. Definiera alltid varför ni måste göra det.Genom att skapa förståelsen för slutresultatets påverkan på företaget men i förlängningen också världen, kommer man på bättre lösningar än att bara utföra det man blir tilldelad att göra.

3. Inventera nuläget. Hur mycket pengar/tid/kompetens finns det för att utföra det som skall göras? Det är ingen idé att starta något om man inte vet vad man har. Hjulet är dessutom redan uppfunnet…

4. Planering.Hitta den smartaste vägen att gå framåt och definiera vad som är kritiskt för resultat/tid och kostnad. Att fokusera på att göra rätt saker sparar mycket mer än att göra saker rätt

5. Angrip alla problem med humor.Humor frigör kreativitet och får människor att trivas i ditt projekt. Där folk trivs där vill de också vara med och hjälpa till. TenIQ är inte bara bra det är kul också!

Mats Fredrikson, författare till Sveriges roligaste projekthandbok ”Projektledning för alla – eller konsten att köpa tvättmaskin”.