image

Är det möjligt att få en bättre självkänsla på jobbet? Ja, det vill jag absolut påstå efter att ha läst Nina Jansdotters bok i ämnet. Naturligtvis behöver vi verktyg för att uppnå nya mål och även träning och ett visst mått av tålamod. Våra tankar styr i hög grad vårt beteende. Är vi beredda att ändra dem är det på sikt möjligt att förändra vår personlighet i den riktning som vi själva önskar och få en bättre livskvalitet.

1. Det första steget är att vi identifierar vårt beteendemönster och hittar verktygen för att förändra dem. Ställ frågor till dig själv hur du reagerar i olika situationer. Det kan exempelvis vara hur du sätter gränser för dig själv och din omgivning. Hur du löser konflikter. Om du brukar ta hjälp och stöd av andra för att underlätta i ditt arbete. Har du goda och dåliga förebilder. Märk väl att dåliga förebilder ibland kan vara mer värdefulla än de goda, för hur vi inte bör bete oss. När vi lär känna oss själva bättre är det lättare att ta till oss förändringar.

2. Om man höjer den grundläggande självkänslan klarnar många problem och försvinner av sig själva. Karriärplanering är en process som måste få ta tid. Vi behöver stanna upp emellanåt och vara i kontakt med oss själva och våra värderingar för att göra medvetna val. Annars kan vi se oss som offer för omständigheterna. Till en början kan det vara svårt och kännas ovant att kartlägga sig själv. Vad har vi för önskningar och vad är egentligen våra innersta behov. Ibland kan vi behöva hjälp av någon utomstående för att sätta ord på våra känslor och vad vi behöver.

3. Du kan misslyckas med vad som helst utan att vara en misslyckad människa.
Man brukar tala om att lära sig av sina misstag men sanningen är den att det ibland är enklare att lära sig av sina framgångar. För att vi ska växa behöver vi ibland riskera det trygga och invanda. Att utmana oss själva och träda in i utvecklingszonen skapar självförtroende när vi lyckas med det vi föresatt oss. Till en början kan det vara små framgångar men med tiden blir vi vanligtvis allt modigare. Framgång föder framgång.

4. Skjut inte upp saker som måste göras nu. Det är viktigt att göra våra målbilder konkreta. Släpp taget om det gamla och frigör energi till nya kreativa mål. Hur ser ditt idealjobb ut? Hur ser din idealdag ut? Hur långt ifrån eller nära ditt ideal är du idag? Vågar du utmana dig själv för förändringar? Ta upp det till diskussion med din chef. De flesta processer handlar om att vara i nuet. Undvik att dela upp saker i svart eller vitt, bra eller dåligt.

5. Påminn dig ständigt om att du är värdefull oavsett om du lyckas med allt eller ej. Var generös och tålmodig mot dig själv. Ha förebilder när det gäller att gå med huvudet högt trots en del misslyckanden. Insikten att inget varar för evigt är av avgörande betydelse för hur vi förhåller oss till med- och motgångar i livet. När vi vågar utmana våra rädslor och blockeringar utvecklas vårt potentiella livsområde, livet blir faktiskt till ljuv musik först när vi spelar på både de svarta och vita tangenterna.

Marianne Jonsson