Agneta+Oreheim

Fortfarande hörs ropen ”mer jobb” och ”arbete åt alla”. Och vi får höra att vi riskerar ”utanförskap” om vi inget lönearbete har – som om det skulle vara en automatisk kungsväg till samhörighet och självförverkligande. Arbetslinjen försöker göra sig gällande, trots att dess storhetstid är förbi och är iklädd effektiva skygglappar angående den utveckling och förändring som håller på att ske i vårt samhälle, mitt framför ögonen på oss.

1. Automatisering, effektivisering och robotisering har redan lett till växande inkomst- och sysselsättningsklyftor i många länder. Vi har ett samhälle där en del arbetar för mycket och andra inte alls, med ständigt ökande ohälsotal och stressproblematik för bägge dessa grupper. Att arbeta på tok för mycket och att inte få deltaga alls är lika illa för den psykiska hälsan.

2. Utvecklingen går inte att stoppa – och är heller inte enbart av ondo. Att tekniken tar över tunga, tråkiga och monotona arbetsuppgifter skapar möjligheter att ägna oss åt sådant som är meningsfullt och skapar mervärde för många. Vi kan skapa mer fri tid och utrymme för kreativitet. Men då bör teknikskiftet ses som en tillgång, och den samhälleliga och ekonomiska utvecklingen bör hitta nya livskraftiga lösningar som inte prövats tidigare för att hålla jämna steg med denna utveckling.

3. Enligt forskarna Fölster och Hultman i en artikel i DN den 15 juni kommer så mycket som 53 % av svenska yrken ha ersatts av digital teknik om tjugo år. Det skulle innebära att 2.5 miljoner jobb i Sverige berörs. De menar att de arbeten som kommer att finnas kvar är de som kräver social förmåga, omhändertagande, konstnärlighet, originalitet och fingerfärdighet t ex. Arbeten som med stor säkerhet känns meningsfulla.

4. Vi behöver inte skapa mer konstgjorda nonsensjobb som tär än mer på jordens ändliga resurser. Idén om ökad konsumtion och fortsatt tillväxt som lösning på arbetslösheten behöver läggas bakom oss en gång för alla. Och värden som hållbarhet bör tas på verkligt och konkret allvar. Arbete bör inte fortsätta att vara ett ändamål i sig.

5. Ekonomiprofessor och ”basinkomstgurun” Guy Standing kallar den ”paradispolitiken”. Det är en ny radikal politik med trygghet och solidaritet i fokus, där basinkomst är grunden, och som utgör ett steg som för oss ur den situation vi befinner oss i.

Kanske låg det något mer än slumpen i det att Ace Wilders hit ”Busy doing nothing” kom tvåa i Melodifestivalen. En spegling kanske av de trender som är på gång, den tidens anda, där fler och fler söker svar på vad en människa verkligen är och varför vi befinner oss här på jorden.

 

Agneta Oreheim, språkrör för partiet Enhet