Ingen har väl undgått en viss tysk biltillverkares oerhört kostsamma förtroendekris. En kris som kanske hade gått att undvika om alla anställda utgick från en gemensam värdegrund och vågade stå upp när värdegrunden och elementär affärsetik hotades. Värderingar styr våra handlingar, beteende och beslut samt bidrar till att bevara och öka vår självkänsla. Således bör en organisation också ha tydliga värderingar. Här är Fem snabba tips från Andreas Odhage på Assurgo Coach & Konsult, om varför värdegrund och ledarskap skapar en vinnande företagskultur.

1. Alla människor har värderingar och de bör vara lika eller kompatibla med företagets värdegrund. Värdegrunden är det ultimata testet för att passa in i en organisation.

2. Om organisationen har mål som överensstämmer med ens värderingar kan det leda till ökad inre motivation hos medarbetarna. Inre motivation är en starkt bidragande faktor när det kommer till lärande, uthållighet och prestation.

3. Att chefer och medarbetare vågar vara öppna, står upp för värderingarna och agerar i enlighet med företagets dito är extremt viktigt. Att vara en förebild och leva som man lär helt enkelt. Vilken person vill man se i sin egen spegelbild när man kommer hem?

4. Värdegrunden är den gemensamma drivkraften, syftet och kompassen för alla ens beslut.

5. En värdegrund måste levas och kännas i hela organisationen, i varje kontakt och i varje beslut.