Cornelia Södergren2

Cornelia Södergren har arbetat  som relationsterapeut sedan 1997 och är nu aktuell med sin senaste bok Realistiska relationer, där även guiden 21 dagar till en bättre relation finns med.

1. Närvaro
Första steget till en bättre relation är att kunna vara i relation med sig själv, närvarande i den egna kroppen. Börja känn in i din egen kropp, hur det känns och vad den vill så kan du även relatera mer sant till andra.

2. Lyssna
Försök höra vad andra säger, inte vad du tror att de säger eller ska säga eller vad du tänker att du ska säga sen. Lyssna som om du inte har en aning om vad du kommer att få höra.

3. Behov
Börja se vad som ligger bakom förväntningar, besvikelser och upprördheter. Vad är de underliggande behoven som behöver uttryckas? Börja ge utryck för dina behov och ställ den magiska frågan till andra: Vad är det du behöver just nu?

4. Ärlighet och kommunikation
Säg det du menar och mena det du säger! Försök inte spela några spel eller manipulera. Var ärlig och kommunicera det du behöver uttrycka. Lär dig att säga ett ärligt nej och ett ärligt ja.

5. Tacksamhet
Se det goda hos dig själv och andra – det du uppskattar och är tacksam för. Det du fokuserar på expanderar, sägs det och det är så sant. Ge uttryck för din tacksamhet och uppskattning.

Av Cornelia Södergren