Christina Paulson1

Om det handlar om ditt ledarskap över dig själv eller andra spelar inte så stor roll. För att kunna leda andra måste man först kunna leda sig själv.

1. Lär känna dig själv och utgå ifrån det – du är bäst på att vara just du. Försök inte kopiera någon annan, det kommer bara att lysa igenom.

2. Ha modet att visa och stå för dina fel och brister – ingen kan vara bra på allt. Att göra misstag är bara en ny erfarenhet.

3. Var öppen och lyhörd mot andra och sträva efter att ständigt utvecklas. Ha viljan att lära nytt och modet att pröva nytt.

4. Var generös och bekräfta alla du möter och kom ihåg att sätta gränser både för dig själv och andra.

5. Våga be om hjälp. Ensam är inte stark. Det är en styrka att be om hjälp, inte en svaghet.

 

Ta hand om dig – du är den viktigaste personen i ditt liv.

Christina Paulson, Chefens bästa vän®

www.chefensbastavan.se