Malin Hankin

Malin Hankin

För att en kommersiell text verkligen ska fylla sin funktion är det viktigt att vara målinriktad från början. Detta menar Malin Hankin, copywriter, som här delar med sig av sina mest effektiva knep för hur du bearbetar en kommersiell text.

1. Vad är syftet?
Var klar över varför du skriver den här texten. Vad vill du uppnå?

2.Rikta dig till målgruppen
För att budskapet ska nå ända fram måste målgruppen känna sig sedd och förstådd.
Vilka är de här personerna och vad vill de läsa? Vad får dem att agera så som du vill?

3. Anpassa dig efter sammanhanget
Sammanhanget, formatet och kanalen är också avgörande för hur och vad du skriver. Återigen – försök tänka som dina läsare. Vad hade fångat ditt intresse i den specifika situationen?

4. Var konkret
Skriv bara det som gagnar ditt syfte och budskap. Kort sagt; var tydlig och konkret, annars kan ditt budskap lätt förloras på vägen.

5. Läs texten kritiskt
En text behöver oftast finputsas. Det är lätt att göra stav- och slarvfel, men det är också lätt att skriva för mycket. Var därför vaksam och väg varje ord på guldvåg.

Skribent Johanna Järvstråt