Agneta+Oreheim

Har du svårt att hantera laddade situationer – när du blir angripen eller någon beter sig oförskämt mot dig t ex?  Klarar du av att hävda dig själv utan att förneka dina känslor – eller ”går du överstyr” och säger sådant du senare ångrar? Kanske kan dessa tips hjälpa dig! 

 1. Stopp

Avstå från att agera ut det som den starka känslan skulle kunna ge upphov till. Attackera inte, slå inte, fly inte, göm dig inte t ex

 2. Andas

Andas lugnt för att bryta hjärtklappning och hyperventilering, sänk axlarna och slappna av i hela kroppen.

 3. Omfokusera

Fokusera för en kort stund din uppmärksamhet på något annat för att skingra tankarna och minska den starka laddningen i känslan. Beskriv tyst för dig själv rummet där du befinner dig t ex, fantisera om någon härlig positiv upplevelse du haft etc.

 4. Kom tillbaka

Samla dig och styr tillbaka din uppmärksamhet på det som utlöste känslan – men nu på ett lugnare sätt.

5. Agera klokt

Tänk strategiskt och långsiktigt på hur du vill ha det, och vad du önskar dig. Handla utifrån både känsla och förnuft. Lägg fram dina önskemål och ta upp det du anser är viktigt till en diskussion med vederbörande, där du klargör dina känslor, reaktioner och din önskan om förändring. Eventuellt kan du också om det är flera personer inblandade i den akuta situationen markera att du inte vill uppehålla dig vid ämnet – men tar senare en diskussion med den person som varit oförskämd t ex.

 Av Agneta Oreheim