beate-mc3b6ller-2013

Vårt arbete betyder mycket för oss.” Vad jobbar du med?” är en fråga som är vanlig i olika sammanhang. Det är många bitar som kretsar kring vårt arbetsliv. Att ha ett jobb bidrar till att du är någon och det ger dig en del yttre fördelar. När du har ett arbete funderar du kanske inte på hur det känns att vara utan jobb. Om du blir av med ditt arbete, vad händer då? Att förlora jobbet är tufft ur flera perspektiv. Det berör dig på olika sätt och det påverkar livsförutsättningarna. Det kan exempelvis inverka på bilden av dig själv och din ekonomi förändras. Även din självkänsla kan få sig en törn i samband med arbetslöshet. Oavsett den är hög eller låg är ett jobbsökartips att du arbetar med din självkänsla samtidigt som du söker arbete.

1. Din inre röst
Arbeta med din inre dialog. Det vill säga gör dig uppmärksam på hur din inre kritiska röst låter, den röst du har inom dig själv när du pratar med dig själv. Är den negativ eller positiv? – ”Jag är värdelös som inte fick jobbet”. – ”Jag fick inte jobbet, det gör ingenting eftersom det går bättre nästa gång”. Jobba på att din inre röst är snäll och uppmuntrande mot dig.

2. Bli medveten om dina tankar
Arbeta med att bli medveten om dina tankar. På samma sätt som din inre kritiska röst, är det viktig att bli medveten om hur du tänker i olika sammanhang Ibland har vi tankar som ”hänger med av gammal vana”. Vilka ”tankespöken” har du? Många gånger fyller vi oss med oro i onödan. Vänd negativa tankar till positiva. Det stärker dig och ger positiv energi.

3. Tänj på dina gränser
Vågar du gå utanför din bekvämlighetszon eller vill du hålla dig till det som känns tryggt? Du lär mer om dig själv genom att utmana dig själv. Våga till exempel säga nej när du annars säger ja. Genom att tänja på dina gränser ökar din trygghet och din självkänsla växter.

4. Stärk dig med vänner som vill dig väl
Att söka arbete tar på krafterna och det är viktig att du fokuserar på det som ger dig positiv energi i livet. Det är betydelsefullt att du omger dig av vänner som ger dig energi istället för energitjuvar som tar bränsle ifrån dig. Hitta vänner som vill dig väl och som kan stötta dig när det känns tungt.

5Du kan mer än du tror
När livet rullar på är det lätt att glömma allt du gjort under resans gång. Ta dig tid och gå igenom vad du gjort både inom arbets-och privatliv. Se över vad du är duktig på och låt en kompetensinventering stärka dig. Du kommer se att du kan och gjort mer än du tror.

Kom ihåg att du är värdefull – med eller utan jobb.

Av Beate Möller