Jennifer Lind9

Jennifer Lind är VD för Städsällskapet och hon jobbar hårt för att vara en medmänsklig företagare. Det handlar om etik och moral, vikten av att ha personal som är olika på en arbetsplats och om rätten till att få vara den man är.

1. Första steget mot ett medmänskligare företag är att bestämma sig för att man vill bli mer etisk. Våga titta på dig själv och se vilka motgångar du har, fokusera på det du kan bli bättre på och delegera bort ansvarsområden om någon annan klarar av dem bättre.

2. Se och prata med varandra. När människor känner sig sedda mår de bra och kommer också att jobba bättre.

3. Laget är viktigare än jaget. Det är uppenbart att företag med en god sammanhållning lyckas bättre. Kreativa möten är ypperliga tillfällen för personalen att ses och bli ett gott gäng.

4. Är du trevlig mot andra så blir du oftast trevligt bemött tillbaka. Att vara medmänsklig kan innebära en trygghet inte bara för din personal utan även för andra intressenter så som dina kunder, samarbetspartners och leverantörer.

5. Läs dig till ny kunskap, ha mentorsgrupper för att utvecklas, våga utmana ditt företagande, våga be om hjälp och våga tänk nytt för att se hur ditt företag kan utvecklas inom etiska områden.

Skribent Sara Lundgren