Elaine Breske Hirscher Magnus Hedman2

En pålitlig ledare är en ledare som har en tydlig roll, samtidigt som ledarskapet även hålls på en personlig nivå. Detta menar Elaine Breske Hirscher och Magnus Hedman, föreläsare i ämnet ledarskap, som här ger sina fem bästa tips på hur du blir en bättre och pålitligare ledare.

1. Lär känna dig själv
För att bli en bra ledare måste du veta hur du själv fungerar, vad du mår bra av och hur du vill leva ditt liv. Vet du själv inte svaret på dessa frågor, hur ska du då kunna coacha andra till att besvara dem?

2. Bli ledare av rätt anledning
Du blir ingen bra ledare om du drivs av fel saker. En ledare ska inte leda på grund av förmånerna, en ledare ska leda på grund av sin passion för människor.

3. Gå en ledarutbildning
För att uppnå ett pålitligt ledarskap måste du veta hur ett bra ledarskap fungerar. Se därför till att arbetsplatsen utbildar dig i grunderna och ger dig verktygen till att lyckas.

4. Var personlig med dina medarbetare
Tala med dina medarbetare och våga vara personlig med dem. På så sätt kan du lära dig hur de fungerar på ett djupare plan.

5. Ta ansvar
Sist – men absolut inte minst – ta ansvar! Om inte ord och handling hör ihop förlorar du trovärdighet och på så sätt gruppen. Ta alltid ansvar för dig själv, dina medarbetare och dina handlingar.

Skribent Johanna Järvstråt