Sven Larsson1

Enligt Sven Larsson i Malmö, som är en av dem med störst nätverk i Skåne, är det ett måste att ha bra personliga kontakter i den nätverksekonomi som vi har på dagens arbetsmarknad. De rätta kontakterna är viktigare än någonsin, menar han. Här ger Sven sina fem bästa tips på hur du också blir en supernätverkare

1. Det finns ingen quick fix

Det gäller att nätverka och bygga relationer i allt man är och gör och under lång tid. Det finns tyvärr ingen genväg här men den som är beredd att lägga tid, energi och pengar på att bygga ett stort nätverk blir sällan besviken för genom dina kontakter kommer alltid nya dörrar öppnas förr eller senare.

2. Var tydlig med vad du vill uppnå

Det är viktigt att du är tydlig med vad du vill uppnå och förbättra med ditt nätverkande. Både inför dig själv och inför andra. Det kan exempelvis vara att du vill få fler affärer, idéer, träffa likasinnade inom din bransch, öka din kunskap inom ett visst område eller liknande.

3. Bevisa att du bryr dig

Du behöver bevisa för andra att du verkligen bryr dig om dem innan du kan kräva att de ska bry sig om dig och det du vill. Grundregeln i allt nätverkande är att du behöver ge för att kunna få något tillbaka. Var därför frikostig med dina kontakter och lägg manken till för att introducera människor i ditt nätverk för varandra. Kom ihåg sedan att tacka dem som gör samma sak för dig.

4. Välj rätt sammanhang

Besök gärna olika typer av nätverk och försök göra dig en bild av vilket som kan passa dig bäst. Det viktigaste av allt är att du trivs med människorna i nätverket. Om man trivs så brukar alltid någon ”nytta” också naturligt kunna skapas.

5. Sätt upp mål innan ditt mingel

När du väl är på plats och ska mingla är det viktigt att du har ett positivt kroppsspråk, är väl förberedd och har satt upp mål för vad du vill ha ut av eventet och sist men inte minst att du lyssnar mer än du talar.

Av Nina Jansdotter