Ylva+business+sv+halv+mindre

””Min chef är helt dum i huvudet!”” Det är ganska ofta människor har problem med en dålig chef. Vad saknar de och hur kan du agera för att vara en bra chef?

1. Ge feedback! I princip alla medarbetare tycker att de får för lite feedback. Berätta vad du ser måste förändras, men ge också positiv återkoppling. Ofta får vi höra när vi gör fel, men inte när vi gör rätt. Och gör det ofta, inte bara på utvecklingssamtalet en gång om året.

2. Lyssna! Att chefen inte lyssnar är ett stort klagomål. Innan du tar beslut, var säker på att du hört allt som din medarbetare har att säga. Annars kanske du tar beslut utifrån hur du tror att det är, inte hur det egentligen är. Det kan kännas som om att det tar lång tid, men det är väl spenderad tid.

3. Var obekväm och ta beslut! Någonting medarbetare blir fullständigt vansinniga på är chefer som inte vågar ta beslut. Ibland måste du ta beslut som inte är så populära, men det är en del av chefsrollen. Att ta ett steg bakåt och tro att problemen försvinner om du sopar dem under mattan är inte ett bra ledarskap. Ta beslut, blir det fel får du ta nya beslut.

4. Ta tag i konflikter och problem! Många problem i en arbetsgrupp grundar sig i en olöst konflikt som ligger och sjuder under ytan. Avsätt tid till att lösa upp det, ta in extern hjälp om det inte går. Din arbetsgrupp tappar i effektivitet, i arbetsglädje och det generarar framtida trassel om du inte tar tag i det.

5. Höj blicken! Som ledare är det du som ska se den större bilden, var som är målet och hur ni ska ta er dit. Gå inte in och peta i detaljer, det är inte din uppgift. Delegera det du kan, ägna dig åt strategiarbete och ta långsiktiga beslut.

Ylva Ekdahl

Ylva Ekdahl jobbar som förändringsagent, föreläsare och författare. Hon coachar och är konsult inom karriär- och ledarskapsfrågor och har precis startat bloggen http://nysomledare.wordpress.com/