M_Janhson_3

Det är få författare idag som är självförsörjande, något som beror på det egna tänket tror Magnus Jahnsson, författare till snart tre böcker. Här ger Magnus sina fem bästa tips på hur du genom att tänka mer som en företagare når framgång som författare.

1. Skriv
Skriv klart den där boken du börjat på och se till att få den utgiven. Detta är grundförutsättningen för alla författare.

2. Var medveten om din konkurrens och arbeta därefter
Förbered dig på att konkurrensen är stor. Det är många andra som vill och det krävs därför att du är passionerad.

3. Bli sedd
Just för att konkurrensen är så stor krävs det att du hittar innovativa lösningar för att skilja dig från mängden. Du måste bli sedd på något sätt och det är upp till dig att se till att du blir det – du måste bygga upp ditt personliga varumärke.

4. Planera långsiktigt, steg för steg

5. Bygg upp ditt nätverk
För att lyckas gäller det till sist att ha ett bra nätverk. Ditt nätverk bör innehålla andra författare, journalister, företag, bibliotek och förlag. Arbeta sedan fram olika deals; arbeta med andra författare för att ni tillsammans ska nå era mål. Det är ofta intressantare för ett bibliotek att fler författare i samma genre kommer och föreläser än en, exempelvis. På detta sätt vet alla vem du är och ingen kan missa dig – förr eller senare kommer förfrågningarna.

Skribent Johanna Järvstråt