Jennifer Lind, som driver företaget Städsällskapet och är aktiv politiker med uppdrag i Huddinge kommun, är en duktig nätverkare och har stor erfarenhet av sociala medier. Hon menar att det inte finns några nackdelar utan bara fördelar med att vara aktiv på sociala medier. Här delar hon med sig av sina fem bästa tips på hur du kommer igång och blir mer synlig på social medier. 

1. Vad vill du uppnå med dina budskap och bilder? 
Om man vill bli mer aktiv på sociala medier bör man till att börja med fråga sig vad man vill uppnå med att vara mer synlig? Genom att ställa sig denna frågan från första början är det enklare att nå sitt mål. Jennifers erfarenhet är att det är bättre att visa sin vanliga och levande vardag än en idealiserad eller tillrättalagd bild.

2. Planera i ett längre perspektiv 
Precis som med all annan marknadsföring bör man planera sin strategi för sociala medier i marknadsplanen. Genom att tänka igenom dina aktiviteter i förhållande till ditt övergripande mål och i ett längre perspektiv, är chansen större att du får den respons som du eftersträvar.

3. Välj rätt kanal 
Olika sociala medier är olika bra beroende på ändamålet och vad man vill uppnå. För Jennifer funkar Twitter bäst när det gäller politiken medan Facebook passar bäst för hennes arbete och vardag. Oavsett vilken kanal man väljer kan man koppla ihop den med sin hemsida med hjälp av en app.

4. Fokusera på en sak i taget 
Strukturera ditt skrivande eller bild-upplägg och fokusera på en sak i taget, till exempel om du har en kampanj på gång. Planera också när i tiden du ska lägga ut dina inlägg för att få mesta möjliga gensvar.

5. Tag hjälp av en expert 
Om du har svårt för att få tid för att komma igång och vara tillräckligt aktiv, ta hjälp och hyr in någon extern. Om det finns någon ur den yngre generationen i din närhet som kan hjälpa dig, så är de ofta väldigt duktiga och kan mycket om sociala medier. När man väl ser hur, och att det funkar kan det vara lättare att själv fortsätta.

 

Skribent Christina Hultman 

Foto Andreas Wannitzky