PageLines- Jenny_Vigren.jpg

Jenny Vigren är rekryterare och marknadsansvarig på ROI Recruit i Malmö. Här delar hon med sig av sina erfarenheter till dig som söker nytt jobb

1. Det handlar om att matcha

En rekryterares uppgift är inte bara att tillgodose företagets behov, utan att matcha ihop arbetsgivaren och den sökande. Det ska bli en långsiktig, hållbar lösning som båda är nöjda med.

2. Vänta inte

Sök tidigt och visa att du är angelägen. Om du är verkligt intresserad av jobbet finns det ju ingen anledning att vänta. När det gäller spontanansökningar till rekryteringsföretag är sannolikheten inte stor för att det ska ge utdelning. Satsa hellre på att kontakta intressanta företag direkt.

3. Var tydlig och kortfattad

Ett CV ska vara tydligt och överskådligt uppställt, gärna i punktform. Om du har ett långt CV, fokusera på de senaste 10 åren och gör en sammanfattning av resten. Betona det som är relevant för tjänsten. Tänka på hur du namnger filen. Undvik standardnamn, som kan ge intryck av att ansökan är en kopia av någon annan, eller bara en i mängden.

4. På intervjun – visa att du är bra

Vara inte rädd för att göra reklam för dig själv, och visa varför du passar till tjänsten. Var stolt över det du gjort som har varit bra och tala om det. I en intervjusituation är det tillåtet att skryta, men var saklig.

5. Undvik värsta felen

Värsta felen man kan göra är att ljuga, samt stavfel och utelämnade årtal. Lögner kommer alltid fram, förr eller senare. Stavfel ger ett slarvigt intryck. Det kan även se ut som att man inte har lagt ner så mycket möda på ansökan, och kanske inte är så intresserad.

Av Christina Hultman