Christina Hultman

Christina Hultman

En text, är en text, är en text… Men texter kan se väldigt olika ut. Och vara mer eller mindre lättlästa och lockande för läsaren. Här följer fem snabba tips på hur du kan öka sannolikheten för att fängsla din läsare, och behålla den till sista bokstaven.

1. En lockande rubrik och inledning
Här fångar du in din läsare och presenterar ditt ämne på ett aptitretande sätt. Inled med något som väcker intresse och lockar till fortsatt läsning. Det kan till exempel vara en inledning som är spännande, roande eller nyttigt informativ. Ett (skräck)exempel på drivna rubriker är kvällspressens löpsedlar.

2. Textens goda russin
Liksom russin i kakan aktiverar smaklökarna, så ska textens russin få läsaren att reagera och öka dennes uppmärksamhet. De där extra, små godbitarna i texten ska man försöka sprida ut med jämna mellanrum i textmassan. Varken bränna av allihop i början av texten eller spara allt till slutet. Russinen kan vara något lite oväntat som en underhållande detalj, ett välfunnet exempel eller intressant fakta. Det viktiga är att det väcker läsaren.

3. Variation berikar
Undvik upprepningar; som upprepningar av ord, uttryck och meningsbyggnad. Bjud i stället på synonymer, men utan att gå till överdrift! Använd till exempel inte inflationstakt som en synonym till inflation, vilket jag höll på att göra. Var hellre specifik än allmän. Genom att benämna blomman vid dess namn – maskros – ger man läsaren en bild i huvudet. ”En mening kan sägas med tusen ord…” Nej, men däremot kan en mening börja på många olika sätt. Prova att bygga om meningen genom att börja med ett annat ord, till exempel meningens viktigaste ord, för att skapa variation. Exempel och metaforer livar också upp texten.

4. Tänk på tempot så att du inte tröttar ut din läsare
Generellt gäller: Korta meningar ger texten ett högre tempo. Medan mycket utdragna, långa och omständliga meningar tenderar att göra texten långsammare för läsaren att ta till sig. Samma sak gäller ordval. Många, långa och komplicerade benämningar drar ner textens tempo; medan korta ord går fortare att läsa. Men tempot påverkas även av hur pass innehållstät texten är, det vill säga graden av betydelsebärande ord respektive ”utfyllnadsord”, så kallade formord. Det bästa sättet att behålla läsarens uppmärksamhet är att sträva efter variation. Att varva längre och kortare meningar till en behaglig rytm. Ett bra sätt att kolla rytmen är att läsa texten högt.

5. Avsluta gärna med en knorr
Belöna din läsare för att den har tagit sig igenom hela texten med en välformulerad slutkläm. Läsaren känner då att det var mödan värd att läsa till slutet. Det kan vara något tänkvärt, något som väcker ett leende eller en fråga som läsaren kan bära med sig. Anknyt gärna till inledningen på något sätt, till exempel genom att ge svaret på en fråga som ställdes i början av texten. Eller med en kärnfull sammanfattning. Men återigen, undvik upprepning genom att variera formuleringen.

Av Christina Hultman