Johan Ranefors

Johan Ranefors

Johan Ranefors har stor erfarenhet av att samarbeta med aktörer från andra branscher. Utvecklingen av IT-tjänsten Glimworks har varit helt beroende av samarbetet med användarna, som är restaurangägare. Här ger Johan Ranefors sina fem bästa tips på vad man bör tänka på för att ett samarbete ska fungera så bra som möjligt.

1. Alla ska vinna
Den viktigaste förutsättningen för ett gott samarbete är att det är ett win-win-upplägg. Det vill säga, alla parter ska ha något att tjäna på samarbetet.

2. Vad kan jag erbjuda mina samarbetspartners?
För att underlätta en win-win-deal bör man redan innan samarbetet startat fråga sig hur man kan hjälpa sin samarbetspartner? På så vis ökar man chansen att samarbetet blir värdefullt för alla.

3. Alla är lika viktiga
En bra utgångspunkt för ett framgångsrikt samarbete är att se de andra som jämbördiga parter. Att det inte är vi och de, utan i samarbetet är det ett vi tillsammans som gäller. Det betyder också att alla parter ska vara med och bidra och kunna påverka.

4. Olika perspektiv kan ge nya resultat
En fördel med samarbeten är att det kan uppstå oväntade resultat. Resultat som man aldrig hade kunnat komma fram till på egen hand, eftersom de olika medverkande har olika perspektiv. Ju fler personer som är inblandade, desto större är sannolikheten att man får med många olika synvinklar.

5. Korta beslutsvägar en fördel
Det är ofta lättare att samarbeta med mindre och självständiga aktörer där beslutsvägarna är korta, så att snabba beslut kan tas. Med större organisationer finns det en risk att samarbetet kan bli mer segt och utdraget, så att man inte kommer fram till delresultat lika snabbt. Stora organisationer är oftare mer byråkratiska och har längre beslutsvägar.

www.glimit.se

 

Skribent Christina Hultman