Nina Jansdotter

Nina Jansdotter

Ibland behöver man få fart på idéerna, men känner att de bara rullar på i samma spår. Man kastar krona och klave med samma mynt som tidigare, men hoppas att det någon gång ska visa på en bäck, eller en stad, eller en hand – något annat än de svaren och lösningarna som man vet att man alltid kommer fram till… Hur gör man för att bryta mönstret och hur får man ett nytt resultat? Här är fem snabba tips av Nina Jansdotter.

1. Kommunikation
Se till att du har folk som du kan vända dig till och som du både kan få idéer av samt bolla idéer med. Våga fråga och be om hjälp. Input från andra kan öppna tankar och dörrar som du inte tänkte på innan, trots att du visste att de fanns där.

2. Utmana
Våga vända på din process. Bara att göra saker i en annan ordning kan ibland få en att se nya saker. Bli medveten om hur du gör, och utmana dig till att göra samma sak på ett annat sätt – gäller allt från hur du inleder möten till hur du utformar en presentation.

3. Se
Att se utanför boxen handlar inte enbart om ett tänk – utan besök nya platser, gå nya vägar, titta åt nya håll när du går. Gör saker på andra tider än du brukar och våga ta en paus mitt i ett arbete. Allt detta ger dig möjlighet att få nya intryck och låter hjärnan få spinna på en idé lite längre – vilket ofta kan ge helt nya lösningar.

4. Lär
Ta ett steg tillbaka. Inse att det finns lärdom att hämta från både nya och gamla misstag. Våga fira dina egna små framgångar och se misstagen som en oerhört viktig läroprocess samtidigt som du stänger av din egen inre kritiker och bara ser på allt med fria sinnen.

5. Känn
Kom ihåg att kreativiteten skapas av en känsla och av glädje samt nyfikenhet och vilja. Minska kraven på prestation och lek mer.

Skribent Andreas Melin