Fotograf Kerstin Larsson

Fotograf Kerstin Larsson

Brita Hahne, Organisatör och Kaoskonsult på Smpl™ – Organiserad enkelhet delar med sig av fem snabba tips till mer struktur på dokumenten i datorn. 

1. Se till att inte ha dubbletter av samma dokument.

2. Skapa mappar i datorn efter projekt, områden eller aktiviteter, så som det fungerar i din vardag.

3. Jobba med versionshantering. Då håller du koll på vilket dokument som är den senaste versionen, till exempel: dokumentetsnamn_v0.1.doc, dokumentetsnamn_v0.2.doc. OBS! Spara inte för mycket, undersökningar visar att 80 % av de dokument och den information vi sparar tittar vi inte på igen.

4. Spara alltid ner dokument där de hör hemma, direkt och efter avslutat arbete (inte sen, för då blir det aldrig av).

5. Skapa en genväg från dokumentet/mappen till skrivbordet om du vill ha ett dokument eller en mapp lätt tillgänglig, då kommer du snabbt åt det samtidigt som du har dokumentet/mappen på rätt och ett ställe.

www.smpl.nu